Eva Lundmark

Personalrepresentant suppleant

Invald 2018
Född 1970
Befattning

SOS-sjuksköterska

Utbildning Legitimerad sjuksköterska
Tidigare erfarenhet

Legitimerad sjuksköterska 1993, Äldreomsorgssjuksköterska 2000

Övriga uppdrag

Lokal klubbordförande för Unionen i Malmö, Vice ordförande Unionen-klubbarna SOS Alarm Sverige AB.