Ewa Ställdal

Ledamot

Yrke Särskild utredare för bildande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap A 2017:94
Född år 1949
Huvudsaklig utbildning Socionom, PhD Hc
Övriga styrelseuppdrag Parner i Hormone HB. Styrelseledamot i Stiftelsen Stockholms sjukhem. Ordförande i FoU-kommittén Stockholms Sjukhem. Vice ordförande Högskolan i Halmstad.
Tidigare uppdrag Styrelseledamot PTS, Gewa, Biolin Scientific AB, Bactiguard AB, Röda Korsets sjuksköterskeskola, Hälsohögskolan i Jönköping, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, Byråchef Karolinska Institutet, VD Vårdalstiftelsen, Vice VD Bactiguard AB
I SOS Alarms styrelse sedan 2004