Ewa Ställdal

Ledamot

Yrke Generaldirektör, Forskningsrådet Forte
Född år 1949
Huvudsaklig utbildning Socionom, PhD Hc
Övriga styrelseuppdrag Swecare AB
Tidigare uppdrag Styrelseledamot PTS, Gewa, Biolin Scientific AB, Bactiguard AB, Röda Korsets sjuksköterskeskola, Hälsohögskolan i Jönköping, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, Byråchef Karolinska Institutet, VD Vårdalstiftelsen, Vice VD Bactiguard AB
I SOS Alarms styrelse sedan 2004