Inge Lindberg

Ledamot

Yrke CFO Lerniakoncernen
Född år 1965
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet CFO Telenor Sverige, Ekonomidirektör Teracom, Senior Manager Deloitte Consulting, Ekonomidirektör Telia Megacom, Revisor PwC
Andra styrelseuppdrag Styrelseledamot i AMU gruppens Pensionsstiftelse, Styrelseledamot i Lindberg och Partners Consulting.
I SOS Alarms styrelse sedan 2016