Inge Lindberg

Ledamot

Invald 2016
Född  1965
Befattning

CFO Lernia-koncernen

Utbildning Civilekonom
Tidigare erfarenhet

CFO Telenor Sverige, Ekonomidirektör Teracom, Senior Manager, Deloitte Consulting, Ekonomidirektör Telia Megacom, Revisor PwC.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i AMU-gruppens pensionsstiftelse, Styrelseledamot i Lindberg och Partners Consulting. Styrelseledamot dotterbolag inom Lernia-koncernen, Styrelseledamot i Person Consulting AB.