Ingrid Lennerwald

Ledamot

Yrke Regionråd i Region Skåne med ansvar för Hälso- och sjukvårdsfrågor
Född år 1948
Övriga uppdrag

Ledamot i regionsstyrelsen region Skåne

Ersättare i Läkemedelsskadenämnden

I SOS Alarms styrelse sedan 2007