Ingrid Lennerwald

Ledamot

Yrke Ordförande i beredningen Framtidens sjukvård, Region Skåne.
Född år 1948
Övriga uppdrag

Ledamot i regionstyrelsen. Vice ordförande i stiftelsen Vintersol. Ledamot i Rikssjukvårdsnämnden. Vice ordförande i Skånes universitets sjukvård.

I SOS Alarms styrelse sedan 2007