Johnny Magnusson

Ledamot

Yrke Oppositionsråd Västra Götalandsregionen
Född år 1952 
Övriga styrelseuppdrag

Vice ordförande regionstyrelsen mfl Västra Götalandsregionen 

Ordförande GDA Sverige AB

I SOS Alarms styrelse sedan 2007 (ordförande 2007-2015)