Lotta Mellström

Ledamot

Yrke Ämnesråd och förvaltare vid Enheten för statlig bolagsförvaltning på Näringsdepartementet
Född år 1970
Arbetslivserfarenhet Analytiker vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet/Finansdepartementet (2001-2008)
Managmentkonsult Resco AB (2000-2001)
Övriga styrelseuppdrag Styrelseledamot i AB Svensk Exportkredit och Swedavia AB, Jernhusen AB.
I SOS Alarms styrelse sedan 2017. Har tidigare varit styrelseledamot i SOS Alarm mellan 2010-2012.