Maria Nilsson

Ledamot

Född år 1957
Huvudsaklig utbildning

Högre Personaladministrativ Utbildning

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Vice VD Manpower

VD Right Management Consultants

VD och grundare 2Secure AB

Egen konsultverksamhet med fokus på tjänste- och affärsutveckling i tillväxtföretag.

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Humana AB

Ledamot i Samhall 

Ordförande StoreSupport AB

Ledamot i Ewalie AB

I SOS Alarms styrelse sedan 2013