Maria Nilsson

Ledamot

 

Invald 2013
Född  1957
Befattning

Egen konsultverksamhet med fokus på tjänste- och affärsutveckling i tillväxtföretag

Utbildning

Högre Personaladministrativ utbildning

Tidigare erfarenhet

Vice VD Manpower, VD Right Management Consultants, VD och grundare 2Secure AB.

Övriga uppdrag Styrelseordförande Cereb AB