Maria Nilsson

Ledamot

Yrke Egen konsultverksamhet med fokus på tjänste- och affärsutveckling i tillväxtföretag.
Född år 1957
Huvudsaklig utbildning

Högre Personaladministrativ Utbildning

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Vice VD Manpower

VD Right Management Consultants

VD och grundare 2Secure AB

 

Övriga styrelseuppdrag

Ledamot i Swesale.

Ledamot i Samhall 

Ledamot i Ewalie AB

I SOS Alarms styrelse sedan 2013