Vesna Jovic

Ledamot

 

Yrke VD, Sveriges Kommuner och Landsting
Född 1961
Utbildning Socionomutbildning, Högskolan i Örebro
Tidigare erfarenheter Kommundirektör i Huddinge (2009-2017)
Övriga styrelseuppdrag Ledamot i regeringens råd för digitalisering av offentliga Sverige, Ledamot i KPA AB
I SOS Alarms styrelse sedan 2017