Vesna Jovic

Ledamot

Yrke VD, Sveriges Kommuner och Landsting
Född 1961
Utbildning Socionomutbildning, Högskolan i Örebro
Övriga styrelseuppdrag Ledamot i regeringens råd för digitalisering av offentliga Sverige, ordförande i styrgruppen för Digital agenda Storstockholm och styrelseledamot i Stockholm Business Alliance
I SOS Alarms styrelse sedan 2017