Pilotprojekt för sensorlarm vid MC-olyckor

Sensorlarm är ett ämne som diskuteras allt mer och vi tror att det kommer bli en viktig del i den framtida larmhanteringen. Därför kommer SOS Alarm under våren utföra ett pilotprojekt med syfte att utvärdera möjligheten för sensorlarm i koppling till MC-olyckor.

SOS Alarm arbetar målmedvetet med förmågan att utveckla funktioner för sensorstyrd alarmering och kommer genomföra en pilot tillsammans med teknikleverantören Detecht. Förberedelserna inför piloten har också skett i nära samarbete med region Västernorrland och räddningstjänsten i Medelpad.

Syftet med piloten är att möjliggöra snabbare reaktion på larm om allvarliga trafikolyckor med motorcykel, för att vi gemensamt ska öka möjligheterna att rädda fler liv och minimera personskador. Sensorlarmet kan även visa sig användbart vid singelolyckor där en förare som inte är i stånd att larma själv blir liggande till dess att någon förbipasserande ringer 112.

Piloten genomförs nationellt och utvärderas löpande under hela MC-säsongen 2019, över hela Sverige och omfattar cirka 15 000 motorcyklister. 

Hur fungerar det?  

Motorcyklister som deltar i piloten använder en app i sin smartphone som med hjälp av sensorer kan identifiera när en allvarlig olycka inträffar. Telefonen skickar ett automatiskt larm till SOS-operatören som omedelbart försöker ta kontakt med mc-föraren och intervjuar som vanligt. Skulle MC-föraren inte svara larmar operatören enligt ett särskilt index som bygger på strukturen för automatiskt utlöst e-call för bilar.

Frågor och svar

Här finner du vanliga frågor och svar om pilotprojektet för sensorlarm i koppling till MC-olyckor.

FAQ 13 frågor
Vad utlöser larmet?

En algoritm konstaterar att en allvarlig olycka inträffat baserat på information från telefonens sensorer för hastighet, g-kraft och rotation. Föraren har 60 sekunder på sig att avbryta larmet innan det går iväg till SOS Alarm. Skulle föraren resa sig och åka vidare direkt efter konstaterad olycka så avbryts larmet.

Vad innebär detta för räddningstjänsten/ambulansen?

Inget utöver det vanliga. Du kan komma att få ett larm där SOS-operatören inte haft möjlighet att komplettera ärendet med en intervju. Larmet du mottar är baserat på planerna för automatlarm för eCall för bil.

Vem är det som tar emot larmet?

Under piloten kommer SOS-operatörer på centralen i Sundsvall ta emot larmen.

Kan föraren manuellt utlösa larmet?

Nej, det finns ingen knapp att trycka på för att larma SOS. Föraren kan alltid ringa 112 precis som tidigare.

Hur många larm handlar det om i piloten?

Statistiskt kommer ca 10 allvarliga olyckor att inträffa. Några av dessa larm kommer att vara automatiska där SOS-operatören inte har kunnat verifiera olyckan via talkontakt. Skulle färre än 10 larm inkomma kan piloten komma att förlängas efter den 1 juni.

Vilken information skickas med i de automatiska larmen?

Informationen påminner om det som hanteras vid automatisk eCall med undantag för fordonstyp och drivmedel. Vid sensorlarm inkommer information om till exempel tidpunkt, position (GPS), riktning, antal (1 eller 2) samt telefonnummer.

Kan vem som helst delta i piloten?

Ja, den automatiska kopplingen till SOS Alarm är tillgänglig via Detechts app som finns för nedladdning i App Store och i Google Play. Det är företaget Detecht som ansvarar att tillhandahålla testpiloter och allt mc-föraren behöver göra är att ladda ner appen Detecht och registrera sin profil där. Det behövs alltså ingen separat anmälan av deltagande till oss på SOS Alarm eller till Detecht.

Vem kommer ha tillgång till kördatan?

Detecht äger datan om förare och körning. Om en olycka inträffar skickar Detecht information till SOS Alarm om mobiltelefonnummer, namn, födelseår, koordinater, adress, körriktning och län/kommun. SOS Alarm sammanställer och följer upp olycksstatistik men lämnar inte ut detaljer till tredje part. 

Hur utvärderas piloten?

Syftet är att utvärdera och verifiera om information från sensorn ger tillräckligt med information att fatta adekvata beslut i hela räddningskedjan. Vi kommer att följa upp piloten löpande. Bland annat tittar vi på antalet larm, vilka av dessa som visade sig vara adekvata olyckor. Hur har vi agerat tillsammans på sensorlarmen och om vi har ringt upp mc-föraren och om samtalet besvarats.

Kan pilotprojektet avbrytas?

Piloten avbryts om flertalet av larmen visar sig vara felaktiga, eller om andra oanade effekter riskerar att påverka prioritering av våra gemensamma resurser.

Kan detta bli en permanent lösning för Sveriges motorcyklister?

Det är för tidigt att uttala sig om. Piloten genomförs under hela MC-säsongen 2019. 

Varför har SOS Alarm valt att samarbeta med just Detecht och inte andra liknande initiativ?

Detecht arbetar med en algoritm för analys av skaderisk framtagen av forskarna Bengt-Arne Sjöqvist och Stefan Candefjord från Chalmers tekniska högskola. Båda har erfarenhet av tillämpad prehospital akutvård och ehälsa. Samarbetet stärker SOS Alarms förmåga att utveckla funktioner för sensorstyrd alarmering.

Viktigt att tänka på

För att sensorn ska fungera och ge larm på rätt grunder är det viktigt att bära telefonen nära kroppen eller sätta fast telefonen på styret. Ha gärna ett headset uppkopplat så att du kan ta emot samtal från 112 om olyckan skulle vara framme.