Test av Viktigt Meddelande till Allmänheten

”Hesa Fredrik” och signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten testas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december och används för att varna vid olika typer av olyckor eller kriser som påverkar allmänheten och viktiga samhällsfunktioner.

VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) används för att varna vid t ex. allvarliga olyckor, bränder eller farliga utsläpp. Varningssystemet som i folkmun kallas ”Hesa Fredrik” kan också användas för att varna i händelse av krig, flyganfall eller annan större händelse där allmänheten bör söka skydd.

Om larmet ljuder, gå inomhus och stäng fönster, dörrar och ventilation. Sätt på Sveriges Radio P4 eller läs på Text-TV sidan 599, alternativt krisinformation.se för mer information.

VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) består av en sju sekunder lång varningston följt av 14 sekunders tystnad, följt av ytterligare en sju sekunder lång varningston. Testet avslutas med en 30 sekunder lång sammanhängande signal som förkunnar "Faran över".

För mer information om varningssystemet "Hesa Fredrik" och de olika varningslarm som kan aktiveras via utomhussystemet se www.sosalarm.se