Kamerabevakning ökar tryggheten – kostnaderna minskar

SOS Alarm erbjuder kamerabevakning till företag, kommuner och myndigheter för att öka tryggheten och förhindra brott. – Vi förebygger och kan avvärja brott på flera sätt, till exempel med högtalarutrop eller meddela annan personal att åka till platsen. På så sätt skapar vi trygghet, sparar resurser och sänker kostnader i samhället, säger Anders Berken, produktägare vid SOS Alarm.

Det förebyggande arbetet har blivit allt viktigare för att förhindra brott i samhället. Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) analys ger det en stor effekt att använda sig av kameraanläggningar i brottsförebyggande syfte, särskilt när de är kopplade till en larmcentral. SOS Alarm är en ledande aktör på marknaden, bland annat använder sig flera skolor av tjänsterna för att minimera skadegörelse.

– Skolor som har blivit utsatta för mycket vandalisering har fått hjälp genom att använda kamerabevakningen. Vi jobbar ständigt med hög kvalitet och har bara certifierade larmcentraler. Tjänsterna utförs på samma teknikplattform som vi använder för 112-uppdraget, vilket medför stabilitet och driftsäkerhet för våra kunder. Vi är oberoende i förhållande till bevakningsföretag eller annan utförare som eventuellt anlitas, säger Anders Berken.

Kostnadseffektivt med kameratjänster

SOS Alarms kameratjänst syftar till att kunden ska få en så effektiv kostnad som möjligt. Detta gäller såväl för kamerabevakningen som eventuella åtgärder.

– Vid behov av åtgärd kan vi ringa vilket bolag som helst, kunden får välja hur man vill göra. Det kan vara egen personal som informeras eller ett  bevakningsföretag. I vårt intresse ligger enbart att utföra uppdraget så säkert som möjligt på ett kostnadseffektivt sätt för att minimera kundens utgifter. Vi ska spara pengar åt kunden när de använder sig av den här tjänsten, säger Anders Berken.

SOS Alarm erbjuder flera olika kameratjänster

Det finns fyra olika typer av kameratjänster och därför är fördelarna många. En av dem bygger på en videoanalys som gör att larmet aktiveras direkt när det rör sig på området och SOS-operatörerna kan då se direkt vad som händer på platsen. Ett annat är kameraverifierierat larm, med hjälp av kameran kan SOS-operatörerna verifiera inkommande larm från exempelvis hissar, driftlarm eller inbrottslarm.

– Sedan har vi även kamerarondering och det innebär att vi kan bevaka en plats regelbundet med kameror, om personer beter sig på ett konstigt sätt kan vi vidta åtgärder. Det är ett bra komplement till väktare på allmänna platser. Man kan sällan ta bort väktare helt, men man kan stärka bevakningen med kamerarondering, säger Anders Berken.

"Känslan av ökad trygghet är svårt att mäta i pengar"

En annan slags bevakning är att sätta en kamera vid inpassering på en anläggning, logistikföretag, eller annan plats där det kan vara viktigt att säkra området från obehöriga. Enligt Anders Berken är det inte alltid motiverat att anställa personal på alla företag för inpassering. Då är det bra att använda sig av den här typen av bevakning. Kan vara utmärkt utanför kontorstid.

Responsen som SOS Alarm har fått har varit stor, enligt kundernas undersökningar visar det sig att kamerabevakningen lett till både kostnadssänkningar och skapat trygghet.

– Just känslan av ökad trygghet är svårt att mäta i pengar, men det är oerhört viktigt, avslutar Anders Berken.