”Känslan av att bara finnas och lyssna gör jättestor skillnad”

Runt om i landet sitter volontärer på Mind och svarar på samtal från människor som behöver någon att prata med. Psykisk ohälsa har ökat dramatiskt i Sverige, vilket föreningen också märkt av – runt 40 000 samtal inkommer till dem varje år. Därför har de nu öppnat upp stödlinjen även nattetid.

Mind är en oberoende ideell förening som startade 1931 och som arbetar för psykisk hälsa genom att bland annat ta emot samtal till Självmordslinjen. Föreningen sprider även kunskap och ger en röst åt dem som har drabbats, så att de ska få den hjälp som behövs av samhället. Under 2019 ingick Mind ett samarbete med Tim Bergling Foundation med målet att minska antalet självmord. Genom stiftelsen fick Mind ett treårigt stöd för att stärka Självmordslinjen med att ha öppet dygnet runt.

Coronapandemin förde med sig otrygghet

– Vi känner att vi behövs och det är många som behöver medmänskligt stöd. Runt 20 procent som ringer Självmordslinjen har allvarliga självmordstankar. Övriga samtal handlar om ensamhet, ångest, nedstämdhet och relationsproblem, säger Karin Schulz, Minds generalsekreterare.


Coronapandemin förde med sig otrygghet, oro och en ökad risk för psykisk ohälsa. Att kunna öppna upp Självmordslinjen dygnet runt efter år av planering känns därför som en lättnad för föreningen. Den som inte vill ringa in har möjlighet att chatta eller skriva på stödforumet för att få hjälp och stöd. Föreningen hanterar också Föräldralinjen, för den som vill reflektera över sin roll som förälder eller är orolig för ett barn, och Äldrelinjen för äldre människor som mår psykiskt dåligt eller saknar någon att prata med.

– Vi ser att de äldre i vårt samhälle som lever i ensamhet vill ha någon att prata med. Många föräldrar har barn i sin närhet som mår psykiskt dåligt, och då är det viktigt att de kan få stöd i hur man som närstående kan vara ett stöd på bästa sätt, säger Karin Schultz.

Mind har kontor på olika orter i landet. Med anledning av coronapandemin har man ändrat sina rutiner och volontärerna får sitta hemma, men om de vill går det bra att åka in till kontoret.

– Vi behöver varandras stöd och det finns en stor gemenskapsfaktor som är mycket viktig. Därför har vi tidigare hävdat att man bör arbeta på plats och inte hemifrån, säger Karin Schulz.

Hon har själv tagit emot samtal. Och även om hon inte kan göra någonting åt personens situation har det en stor betydelse att finnas till hands.

– Det är en väldigt påtaglig känsla. Att finnas, lyssna ordentligt och att vara intresserad och nyfiken kan göra en jättestor skillnad. Det är den största ”aha-upplevelsen” för mig , säger Karin Schulz.

Människor mellan 10 till 90 år ringer Mind

Eftersom samtalen är anonyma har Mind inga exakta siffror på vilka som kontaktar dem, men bedömer ändå att det är människor i alla åldrar mellan 10 och 90 år som ringer in till Självmordslinjen. Den största gruppen som hör av sig är unga vuxna mellan 15 och 25 år, men de väljer oftast att chatta istället för att prata i telefon.

– Det är många som uppmanas att kontakta någon i sin närhet när man mår dåligt – hälften av dem som vi har kontakt med får redan läkarhjälp, men de känner att de behöver extra stöd och ringer då till oss, säger Karin Schulz.

"Det är en trygghet att höra av sig till oss"

Under maj månad tog Mind emot drygt 4 000 samtal, men sedan de öppnade upp Självmordslinjen dygnet runt ser de att samtalsfrekvensen kommer att öka ytterligare.

–  Det är en trygghet att höra av sig till oss, man vet att alla volontärer gör det här för att de är intresserade av att hjälpa en annan person. Vetskapen om att man kan höra av sig till oss, även om man har tillgång till läkarbehandling, är oerhört viktig, säger Karin Schulz.

En av anledningarna till det stora antalet samtal är enligt Karin att många inte har någon närstående att prata med – de kanske skäms, eller vill inte oroa sina anhöriga.

–  Det är bra att få uttrycka sina känslor och behov, och då kan det sedan vara lättare att prata med andra. Ungefär 70 procent som hör av sig till oss säger också att de är oerhört glada att vi finns och uttrycker att samtalet gör nytta, säger Karin Schulz.