Så arbetar man på 113 13 under corona-situationen

Sveriges informationsnummer 113 13 brukar få in mellan 20 till 30 samtal per dygn. Men så fort corona tog fart i landet och informationsflödet om restriktioner från myndigheter ökade, ökade även samtalen på 113 13.

Högsta samtalsmängden har mätt upp mot 35 000 samtal under ett och samma dygn. Rekrytering av nya medarbetare hos YouCall i Piteå, dotterbolag till SOS Alarm och som hanterar 113 13, startades snabbt för att kunna leverera och ha en så hög svarsfrekvens som möjligt för att hjälpa till under den rådande situation som Sverige befinner sig i.

Roger Jönsson arbetar på YouCall med bland annat 113 13 och har utbildat runt 50 nya medarbetare och är positivt överraskad över att så många känner glädje och stolthet över att få hjälpa till under pågående situation.

– Många känner att man gör en insats för samhället med att kunna hjälpa till och svara på frågor om viruset. Alla ställer upp och hjälper varandra, säger Roger Jönsson.

Andra delar av verksamheten avlastar 113 13

Det är ett ständigt teamwork som pågår för att hela verksamheten ska fungera, SOS Alarms verksamhetsområde inom säkerhet- och jourtjänster avlastar därför 113 13 i den mån de kan.

Nadja Bukani som arbetar som SOS-operatör i Västerås är en av de som svarar på frågor om coronaviruset på 113 13. I vanliga fall tar hon emot samtal som handlar om automatlarm, hisslarm, mobila larm och olika jourtjänster, men ser det som en självklarhet att jobba där det behövs som mest.

– Det kom lite som en överraskning med corona, så arbetsbelastningen har blivit väldigt hög. Men det är roligt med variation, vi på säkerhet- och jourtjänster får göra någonting annat som inte är en del av vår vardag. Vi får hjälpa till på något vis när samhället drabbats hårt, så att man inte behöver lasta YouCall eller 112 allt för mycket, säger Nadja.

Samarbetet är viktigt för minskad arbetsbelastning

Trots det höga trycker på 113 13 så anser Roger Jönsson att det väldigt lätt att få hjälp av sina kollegor för att minska arbetsbelastningen.

– Alla är måna om varandra och måste någon jobba mycket så hjälper alla andra till med att underlätta arbetsbördan så att man även får tid till återhämtning, avslutar han.