SOS Alarm i Luleå koordinerar militärhelikopter för coronapatienter

I takt med att antalet smittade av covid-19 fortsätter att öka så ökar också belastningen på den traditionella sjukvården och dess resurser. Det här gör att Försvarsmakten nu ställt tre av sina helikoptrar till förfogande för transporter av patienter med covid-19.

Uppdraget att koordinera den helikopter som stationerats på F21 i Luleå ligger hos SOS Alarm tillsammans med Sjö- och Flygräddningscentralen i Göteborg. De tre helikoptrarna bemannas av piloter från Försvarsmakten och vårdpersonal från den region där helikoptern är placerad.

– SOS Alarm och Sjöfartsverket arbetar sedan en lång tid tillbaka tillsammans vid olika typer av händelser och livräddande insatser. Vi använder nu detta redan inarbetade samarbete till förflyttning av allvarligt sjuka covid19-patienter med hjälp av Försvarsmakten resurser, säger Helena Spets, platschef på SOS Alarm i Luleå.

Försvarsmaktens tre militärhelikoptrar kommer, förutom i Luleå, att vara placerade i Uppsala och Göteborg. Helikoptern på F21 i Luleå kommer främst att ta hand om transporter för konstaterade covid-19 patienter i Västernorrland, Västerbotten, Jämtland och Norrbotten. 

– Det känns enormt viktigt att kunna bistå Socialstyrelsen och Regionerna med helikoptertransporter i rådande svåra situation. Tillsammans med vår egen personal, medicinsk personal från Regionerna och koordineringsstödet från SOS Alarm är vi ett väl fungerande lag som tillsammans löser uppgiften säger Niklas Perman, chef för helikopterskvadronen i Luleå.

Hjälpen från Försvarsmakten gör skillnad och är väldigt uppskattad av SOS Alarm.

– I de tider som är nu är jag otroligt glad över den hjälp som försvarsmakten bidrar med genom både helikopter och vägburen ambulans. Den hjälpen gör att vi kan använda våra resurser på ett optimalt sätt så att alla människor i samhället kan få hjälp snabbt, avslutar Helena Spets, platschef på SOS Alarm i Luleå.

Foto: Amanda Öberg, Försvarsmakten