SOS Alarm och SKL Kommentus Inköpscentral skriver ramavtal om trygghetslarm för äldre

SOS Alarm har tilldelats ett tillfälligt ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral om trygghetslarm.

Avtalet innebär att SOS Alarm är en av de tilldelade leverantörer som Sveriges kommuner kan avropa inom ramavtalet för att erbjuda trygghetslarm till äldre.

– Många människor vill bo kvar i sina egna hem även på äldre dagar då behovet av extra stöd ofta ökar. Vi jobbar ständigt med att utveckla innovativa säkerhetslösningar med ny teknik för att öka tryggheten för Sveriges invånare. Med trygghetslarmen vill vi skapa en tryggare vardag för äldre och deras anhöriga, säger Andreas Norrby, Produktägare på SOS Alarm.

Inom ramen för det tillfälliga ramavtalet kan SOS Alarm leverera en lösning för kommunerna att koppla sina befintliga larmsystem till larmcentral, eller teknisk utrustning i form av stationära trygghetslarm tillsammans med larmmottagning.

– Trygghetslarmen är en del av SOS Alarms tjänster för att ge kommunens medborgare ökad trygghet i vardagen. Med ett brett tjänsteutbud kan kommunerna samla flera av sina trygghets- och säkerhetssystem hos oss. SOS Alarms långa erfarenhet tillsammans med en stabil redundans är en styrka för att kunna bygga säkra system till nytta för Sveriges kommuner, Andreas Norrby, Produktägare på SOS Alarm.

För Sveriges kommuner innebär lösningen en enkel administration och möjligheten att anpassa lösningarna utifrån individens behov. Tillsammans med företaget Neat Electronics erbjuder SOS Alarm en trygg och sammanhållen larmkedja.

SOS Alarm har en bred tjänsteportfölj för offentliga och privata aktörer med allt från krisberedskapstjänster på nationell- och regional nivå till person- och trygghetslarm för den enskilde. Avtalet med SOS Alarm och SKL Kommentus Inköpscentral innebär att kommunerna, via ramavtalet kan upphandla trygghetslösningen för sin kommun.