SOS Alarms VD om hur vi hanterar nuvarande samhällskris

Vår uppgift är skapa ett tryggare Sverige för alla. I en tid då vi har en ny smittsam sjukdom i samhället är behovet av trygghet och säkerhet större än någonsin. SOS Alarm ska alltid finnas till hands och att vara som allra bäst i krissituationer.

Hur jobbar SOS Alarm under coronakrisen?

– Sedan den 29 februari har vi aktiverat en särskild organisation som följer vi utvecklingen, tar beslut om åtgärder och planerar för olika scenarier. Det är våra medarbetare som bär vår verksamhet vi gör det vi kan för att försöka skydda dem från smittspridningen, till exempel genom restriktioner för tjänsteresor och nya hårda regler för vilka som får vistas i våra lokaler. De medarbetare som kan jobbar hemifrån. Vi har även beredskap för att klara ett större personalbortfall. Vi behöver ta höjd för att klara av ett ökat tryck på våra säkerhets- och jourtjänster då erfarenhet från tidigare samhällskriser har inneburit en hög belastning på hela SOS Alarms samlade tjänsteutbud.
Vi har varit proaktiva och digitaliserad utbildningen för våra operative verksamhet.
Våra fantastiska medarbetare gör enastående och imponerande insatser dygnet runt alla årets dagar för att säkerställa ett tryggare Sverige för alla, säger Maria Khorsand, vd, SOS Alarm.

Hur påverkar coronakrisen larmnumret och er samlade verksamhet?

– Vi hanterar 112-samtal om misstänkta covid-19-fall dagligen. Våra SOS-operatörer gör hela tiden komplexa bedömningar om vilken hjälp som behövs, både för människor med infektionssymptom och för alla dem som drabbas av någonting annat akut. Vi fortsätter också att leverera våra säkerhets- och jourtjänster, som till exempel automatlarm, krisjourer och person- och trygghetslarm, till våra kunder.
Vi ser till att rätt hjälp finns på rätt plats i rätt tid.

Vår krisberedskapsavdelning följer utvecklingen i samhället minut för minut. Vi gör lägesbilder, hanterar samverkanskonferenser mellan myndigheter och skickar ut VMA och samhällsinformation. Behovet av verifierad information om corona är oerhört stort och vi jobbar aktivt för att nå ut till allmänheten genom våra kommunikationskanaler, till exempel i våra sociala medier. Vi ansvarar för samhällets informationsnummer 113 13 dit allmänheten kan vända sig för frågor om coronavisruset. Numret har haft ett högt tryck med uppemot 35 000 samtal som mest, jämfört med runt 30 samtal ett vanligt dygn, säger Maria Khorsand.

Vilka är er största utmaningar nu?

– Ingen hade kunnat förutse den snabba utvecklingen som den här krisen har fått. En av de stora utmaningarna är att snabbt kunna ställa om verksamheten till den nya verkligheten. Planering för olika scenarier är helt avgörande för att klara uppdraget i en oviss framtid. Vi har dock omfattande träning i just stabsarbete vid krissituationer, säger Maria Khorsand.