Strandvett extra viktigt i sommar

I coronatider har Svenska Livräddningssällskapet en särskild uppgift i att uppmärksamma allmänheten om vad som gäller på landets stränder.

– Vi har delat med oss av våra erfarenheter till MSB om hur det är att bevaka en strand, vilket också har legat till grund för sommarens rekommendationer för badplatser. Att hålla tvåmetersregeln gäller till exempel även på stranden, säger Mikael Olausson som är ansvarig för säkerhet och livräddning inom Svenska Livräddningssällskapet.

Säkerhet, livräddning och simkunnighet
Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som arbetar för ökad säkerhet vid våra vatten och isar, bland annat genom förebyggande information om badsäkerhet. Organisationen bildades 1898 för att möta utmaningen med de många drunkningsolyckorna och har sedan dess varit verksam inom vattensäkerhet, livräddning och simkunnighet.

– På den tiden drunknade nära 1 100 personer per år, att jämföra med 2019 då 68 personer omkom i drunkningsolyckor. Och ändå har Sveriges befolkning mer än fördubblats, berättar Mikael Olausson.

Ingår i Life Saving Federation
Svenska Livräddningssällskapet är även en del av International Life Saving Federation där organisationen delar med sig av sina erfarenheter och tar del av goda exempel.

– Vi har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur livräddare ska agera på stranden i coronatider, säger Mikael Olausson.

Sommarsimskola utomhus
Coronapandemin har haft en stor inverkan även på Svenska Livräddningssällskapet.Sommarsimskolan har bland annat dragits igång tidigare och genomförs bara utomhus i de uppvärmda poolerna.

– Vår uppgift att främja motion för bättre folkhälsa har blivit ännu mer tydlig i samband med coronavirusets framfart, säger Mikael Olausson.

Han betonar vikten av att sommarsimskolorna fortsätter som förut.

– Att sluta med simundervisning kan få förödande konsekvenser på sikt.

Del av larmkedjan som räddar liv
Svenska Livräddningssällskapet har idag inget formellt samarbete med SOS Alarm, men är noga med att hänvisa till 112.

– Vi ser en stor potential till samverkan utifrån varandras unika positioner; SOS Alarm via 112-appen och Svenska Livräddningssällskapet med handfasta råd om hur man kan rädda liv vid drunkning, som i realtid vägleder den som larmar, säger Mikael Olausson.

Vad ska jag tänka på när jag badar?
Som alltid under sommaren finns det allmänna regler för badvett .

– Det handlar bland annat om att ha sina barn under uppsikt och vara som mest en armlängds avstånd från ett barn som inte kan simma, att simma längs med stranden och att bada tillsammans samt att vid olycka larma 112. Särskilt vid drunkning är det viktigt att snabbt få igång larmkedjan eftersom man inte har så mycket tid på sig, säger Mikael Olausson.

I coronatider har dessutom en del regler tillkommit för landets friluftsbad.

– Tvåmetersregeln innebär att varje sällskap behöver en yta om 15 kvadratmeter på stranden. Vi uppmanar också till god hygien och att du är frisk och symtomfri när du badar.

Fem tips för ett säkrare strandliv

  • Ta reda på vilka ”coronaregler” som gäller för just din strand. Friluftsbaden förvaltas oftast av kommunen så titta på din kommuns webbplats innan du ger dig av till stranden. På Livräddningssällskapets webbplats finner du mer allmän information om bad, båt och väder.
  • Håll avstånd till andra människor och beakta tvåmetersregeln. Det innebär att ditt sällskap bör ha en yta om 15 kvadratmeter på stranden.
  • Håll god hygien.
  • Var inte på stranden om du känner dig sjuk.
  • Ställ frågan till kommunen om det finns livräddare på just din strand. I Sverige finns 2 700 friluftsbad, men bara 17 bad är övervakade av livräddare.

Mikael Olausson, områdesansvarig Säkerhet & Livräddning. Svenska Livräddningssällskapet.

PRESSBILD

Text: Emilie Eliasson Hovmöller