Tolkbehovet hos SOS Alarm ökar

Antalet samtal med tolkbehov ökade med 67 procent under mars jämfört med januari i år. Framför allt är det efterfrågan av tolk på somaliska och tigrinja som har ökat.

– Språket ska inte vara ett hinder när du är i en nödsituation, säger Maria Khorsand, VD på SOS Alarm.

Coronapandemin orsakar ett högt tryck på hela vårdkedjan. Det märks även hos SOS Alarm i form av betydligt fler samtal till 112 och till informationsnumret 113 13 men också en ökning av hjälpsökande med tolkbehov.

– Det är framför allt efterfrågan av tolk på somaliska och tigrinja som har ökat, säger Maria Khorsand, VD på SOS Alarm. Att just dessa språk sticker ut stämmer överens med uppgifter från Folkhälso-myndigheten om att vissa grupper av utlandsfödda är överrepresenterade i statistiken över covid-19-sjuka.

Det totala antalet samtal med tolkbehov ökade från 777 samtal under mars månad jämfört med 1299 samtal i januari i år.

– SOS Alarm har erbjudit tolktjänsten sedan 2011, berättar Maria Khorsand. Förra året tolkades omkring tiotusen samtal på 80 olika språk. Språket ska inte vara ett hinder när du är i en nödsituation.

SOS Alarm har ett konstant högre tryck på nödnumret 112 till följd av corona, med uppåt 2 000 fler samtal varje dygn. Men trots fler samtal och mer komplexa bedömningar är svarstiden för april bara 0,37 sekunder högre jämfört med samma period förra året.

– Kriser är en del av vår vardag och vi har en organisation som är byggd för att klara oförutsedda händelser och ett ökat tryck. Bland annat har vi SOS-centraler över hela landet, och en nationell mottagning som gör att SOS-centralerna kan avlasta varandra om trycket blir extra högt i ett visst område. Det är en styrka i den här situationen, avslutar Maria Khorsand, VD på SOS Alarm.