Vi samarbetar för livräddande insatser

SOS Alarm har ett samarbete med Heartrunner om sms-livräddning – genom en app i telefonen larmas frivilliga personer som kan hjärt- och lungräddning. Tack vare samarbetet har tjänsten SMSlivräddare snabbt spridits till olika delar av landet och fler som drabbas av hjärtstopp kan få livräddande insatser.

Vid ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp skickas ett larm ut till de sms-livräddare som finns i området. Syftet är att hjärt- och lungräddning (HLR) ska påbörjas så fort som möjligt och få en hjärtstartare på plats i väntan på ambulans. Därmed får fler drabbade chans att överleva ett plötsligt hjärtstopp.
– Kännedomen om sms-livräddning är större och allt fler regioner visar intresse. Det är glädjande att det finns en så stor vilja i samhället att hjälpa människor i nöd. Dessutom är det förstås roligt att se att HLR-utbildning kommer till nytta och att investeringar i form av hjärtstartare i samhället utnyttjas, säger David Fredman, driftansvarig på Heartrunner.

Covid-19 synliggör vikten av frivillighet 
Coronakrisen har varit en ögonöppnare för många i landet vad gäller frivillighet och hur viktig sjukvården är. Även sms-livräddarnas arbete har påverkats av covid-19.
– Vissa regioner har valt att tillfälligt pausa utalarmeringen av frivilliga vid hjärtstopp. Det beslutet är helt och hållet upp till sjukvårdsregionen och vi följer utvecklingen i landet precis som SOS Alarm och övriga Sverige, säger David Fredman.

Svenska HLR-rådet har med anledning av coronaviruset utfärdat rekommendationer om hur HLR ska utföras vid misstänkt eller bekräftad covid-19 och i situationer när det inte går att avgöra. Läs mer om detta här.

Christer överlevde tack vare sms-livräddare
Idag görs inte någon direkt uppföljning av hur många som överlevt hjärtstopp med hjälp av sms-livräddare.
– Vi samarbetar med de regioner där systemet är aktivt och delar med oss av data, men det är enbart regionerna som har möjlighet att följa överlevare via sjukhusjournalerna, säger David Fredman.

Det finns dock många lyckade utfall. Ett exempel är Christer Melén som i slutet av januari 2019 var på väg hem från jobbet. För att komma till tunnelbanan var han tvungen att gå uppför en brant backe, och mitt i backen svimmade han. Där och då stannade Christers hjärta.
– Nu hade jag en så otrolig tur att 20 meter bakom mig gick sms-livräddaren Catarina och hennes då fyraåriga dotter. Hon förstod direkt vad som hade hänt och började göra HLR på mig. Några minuter senare kom Johan, som bor några hundra meter från platsen, springande med en hjärtstartare. Han hade fått larmet via sms-livräddarappen, berättar Christer Melén.

Efter ett par dagar på intensiven och ytterligare några dagar på Södersjukhuset i Stockholm fick Christer Melén åka hem. Därefter var han sjukskriven i tre månader innan han började jobba heltid igen.

– I det stora hela känner jag mig helt opåverkad av det som skett – mycket tack vare att jag fick hjälp så fort. Även om mitt hjärta inte slog av sig självt på nio minuter var det ju andra som såg till att det slog. Utan sms-livräddarna hade jag inte varit vid liv idag. Så enkelt är det, säger Christer Melén.

Teknikutvecklingen banar väg för nya tjänster
Tjänsten SMSlivräddare lanserades 2015 och idag finns över 73 500 registrerade användare i Region Stockholm, Västra Götalandsregionen samt i regionerna Blekinge, Kronoberg, Södermanland, Västmanland och Östergötland. Under 2019 skickades 2 400 larm om misstänkta hjärtstopp till sms-livräddare.

Samarbetet med SOS Alarm är under ständig utveckling och nya regioner tillkommer löpande tack vare snabba tekniska framsteg.  
– Vi har på SOS Alarms begäran utvecklat en funktion som ambulansdirigenten kan använda för att uppdatera information till de frivilliga. Det kan exempelvis handla om våningsplan och portkod, att kunna avbryta ett larm om hjälpbehovet inte kvarstår eller om situationen på platsen är ogynnsam, berättar David Fredman.

Ett annat utvecklingsområde som SOS Alarm och Heartrunner tittar på rekryteringen av frivilliga sms-livräddare i regionerna.
– Det handlar framför allt om hur vi håller kontakt med dem och motiverar dem att göra livräddande insatser. Vårt IT-system är ingenting utan dess viktigaste beståndsdel – de frivilliga, säger David Fredman.


Christer Melén (i mitten) överlevde ett hjärtstopp tack vare sms-livräddares insatser (till vänster om Christer: Jessica Holmström, marknadsansvarig på Heartrunner och till höger om Christer: David Fredman).

 

Text: Emilie Eliasson Hovmöller