Bris - 50 år i barnens tjänst

Den första september 2021 fyller BRIS 50 år. Det som startade som en reaktion mot ett fall där en treårig flicka blev dödad av sin styvpappa – är idag en nationell organisation som både står upp för barns rättigheter i samhället och är en livsviktig samtalspart för barn i kris.

Då, 1971 när Bris startades på initiativ av barnboksförfattaren Gunnel Linde och journalisten Berit Hedeby, handlade det om att avskaffa barnaga och stärka barns rättigheter i samhället. Idag, 50 år senare, är Bris en nationell organisation vars mål till lika stor del handlar om att lyfta barn och ungas röster i samhället, stärka deras rättigheter som att vara ett direkt stöd för barn genom kurativa samtal.

– Barn är en utsatt grupp just för att de är barn. Vi ser dagligen i kontakterna med oss att barns rättigheter inte tillgodoses och respekteras. För 50 år sedan började vi som en påverkansfunktion. Och genom åren har vi sett att detta är något vi måste fortsätta att kämpa för. Barns rättigheter är ingen självklarhet, inte ens idag, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

1980 kom de första stödlinjerna och nio år senare fick Bris ett gemensamt nationellt nummer som både var anonymt och gratis för barn att ringa till. Sedan dess har stödfunktionerna riktade till barn utökats med både chatt och mejl och den 15 mars i år togs nästa steg – då utökades verksamheten så att barn och unga nu kan kontakta Bris dygnet runt.

– Den här formen av stöd för barn har inte funnits tidigare i Sverige och jag ser det i grunden som en rättighetsfråga – barn ska alltid ha tillgång till stöd, säger Magnus Jägerskog.

Men det finns fler anledningar till att Bris gjorde den här förändringen nu.

– Vi har under många år sett en utveckling med allt fler samtal kopplade till psykisk ohälsa och särskilt nattetid kan känslor som ångest och nedstämdhet vara extra svåra att hantera. Då ska det finnas någonstans man kan vända sig. Sedan frågar vi också alltid barn vad de själva anser behövs – och det här är något barn har efterfrågat.

Antalet kontakter med Bris ökar

Att efterfrågan är stor syns tydligt i statistiken. Sommaren 2021 hade Bris närmare 7 500 kurativa kontakter med barn via chatt, telefon och mejl. Det är en ökning med 30 procent jämfört med samma period 2020.

De vanligaste ämnena som barn kontaktade Bris om under årets sommarlov var ångest, familjen och nedstämdhet.

– Psykisk ohälsa är den vanligaste kontaktorsaken och har varit så under många år. Men det vi ser nu, de senaste 5-6 åren, är att allvarlighetsgraden ökar. Särskilt nattetid får vi många samtal kopplade till suicid, självskadebeteende, våld och sexuella övergrepp, säger Magnus Jägerskog.

Vilken effekt pandemin har haft på barn och ungas mående har vi ännu inget facit på.

– Sommarlovet 2021 hade vi 200 procent fler samtal om ångest än sommarlovet 2019. Det är en indikation men den fulla effekten har vi inte sett än, menar Magnus Jägerskog.

Samarbeten med andra samhällsfunktioner är viktigt för Bris

Numret till Bris, 116 111, är ett EU-harmoniserat nummer. Det innebär att den som ringer dit når den officiella stödlinjen för barn i respektive land. I Sverige går numret till Bris och det bemannas av kuratorer.

Men det är inte bara andra stödlinjer för barn som Bris samarbetar med.

– En förutsättning för att vi ska kunna bedriva det här numret, och hjälpa barn på ett bra sätt, är att vi har en nära kontakt till andra stödfunktioner i samhället, som till exempel SOS Alarm och nödnumret 112. Vi kan göra vissa saker men för att kunna ge ett stöd fullt ut till barn behöver vi ha en samverkan med olika aktörer för att kunna hänvisa barn vidare.

Under 2020 hänvisade Bris vidare till olika samhällsfunktioner, som till exempel socialtjänsten eller liknande, i 25 procent av fallen.

– Och tittar man på de samtal som handlar om allvarlig utsatthet, som till exempel våld och liknande, då har vi en hänvisning vidare på något sätt i en majoritet av samtalen.

Bris fyller en enormt viktig funktion för barn i vårt samhälle. Därför firar vi att de funnits i 50 år i barnens tjänst.