Fortsatt satsning på förnybart biobränsle

SOS Alarms samarbete med Swedavia kring förnybart biobränsle fortsätter och inkluderar nu även fler aktörer.

Som ett led i att minska de fossila koldioxidutsläppen från de egna tjänsteresorna med flyg har Swedavia för andra året i rad bjudit in aktörer till en samordnad upphandling av bioflygbränsle. I årets upphandling deltar SOS Alarm, Göteborgs Hamn, 2030-sekretariatet samt länsstyrelserna i Västernorrland, Hallands län och Gotlands län.

– Det är viktigt att vi fortsätter vår satsning på att minska våra utsläpp av koldioxid, säger Eva-Karin Lilja som är hållbarhetsansvarig på SOS Alarm. Det här är den åtgärd vi gör som har störst klimatpåverkan förutom att vi bestämt oss för att flyga mindre. Vi satsar nära en miljon kronor på detta, och kan vi dessutom inspirera fler organisationer att ansluta så är bidraget än mer värt.

Läs Swedavias pressmeddelande

Läs mer om SOS Alarms hållbarhetsarbete