Hesa Fredrik fyller 90 år

Sveriges varningssignal Hesa Fredrik och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) fyller idag, 6 september, 90 respektive 35 år. Vi har firat jubileet genom att spela in en hyllningsfilm till Hesa Fredrik, tillsammans med Radiokören.

Systemet ska varna allmänheten vid fara, till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

– Hesa Fredrik och VMA är en central del av Sveriges beredskap för kris och krig. Därför är det viktigt att alla medborgare har kännedom om hur VMA fungerar och hur man ska agera om ett VMA går ut i ens närhet, säger Maria Khorsand, VD på SOS Alarm.

Hur fungerar VMA?

Ett VMA kan begäras av behöriga samhällsaktörer, exempelvis räddningsledare vid kommunal och statlig räddningstjänst, Polisen, smittskyddsläkare, anläggningar med farlig verksamhet (exempelvis kärnkraftverk), regeringen, vissa myndigheter, kommuner och regioner samt Försvarsmakten. Kontaktpunkt för begäran av VMA är SOS Alarm. VMA aktiveras därefter tillsammans med Sveriges Radio. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, äger systemet.

Behörig aktör beslutar vilken information som ska gå ut i vilka kanaler. Ett VMA går alltid ut i Sveriges Radio P4 som är beredskapskanalen. Varningen kan skickas ut på flera sätt:

  • Varningssignalen Hesa Fredrik som ljuder med sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter.
  • Meddelande i Sveriges Radio P4 och SVT.
  • Talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
  • Sms-meddelande till mobiltelefoner i området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas. Sms:et kommer även till dem som reser in i ett område där VMA är utfärdat så länge VMA:et är aktivt.
  • Via appar, till exempel. 112-appen och appen Krisinformation.

Hur ska man agera vid ett VMA?

Allmänheten kan få information på flera olika sätt vid ett VMA. Det är viktigt att noggrant läsa och följa instruktionerna. Vid ett VMA ska man gå inomhus och stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation. På Sveriges Radio P4 ges mer information om innebörden i varningen. På SVT:s Text-TV sidan 100 anges när en VMA-situation pågår samt hänvisningar för mer information till Text-TV sidan 599, där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Test av VMA sker kvartalsvis 

Signalerna Viktigt meddelande till allmänheten och Faran över prövas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion. Testet genomförs ej via SMS. Just idag, på Hesa Fredriks födelsedag, genomförs test av signalen.