Pandemieffekt: ökad kännedom om 113 13

Från cirka 10 000 samtal 2019 till 688 000 året efter. Med pandemin har allmänheten fått upp ögonen för Sveriges nationella informationsnummer.

Har du någon gång ringt 113 13? Det är Sveriges nationella informationsnummer som man kan ringa för att få verifierad information om allvarliga olyckor eller kriser i samhället.

– Numret finns till för att komplettera och avlasta nödnumret 112, så att människor kan få korrekt information när något hänt i samhället, säger Mona Engström, projektledare för 113 13 på YouCall.

Fortfarande relativt låg kännedom om 113 13

Kännedomen om informationsnumret 113 13 är fortfarande relativt låg. Men allmänhetens kunskap om numret har ökat rejält i samband med pandemin. Under 2019 inkom 10 028 samtal till 113 13. Under 2020 ökade antalet med nästan 7 000 procent.

– Under pandemin har vi samarbetat med många olika myndigheter, och flera har även hänvisat folk till oss när trycket på dem varit högt. Till exempel har både 1177 och Folkhälsomyndigheten hänvisat till oss för generella frågor kring coronaviruset, och det märks tydligt i både antalet samtal och vilken typ av frågor vi får. 

När du ringer 113 13 hamnar du hos företaget YouCall i Piteå, ett dotterbolag till SOS Alarm. En vanlig dag tar operatörerna här emot cirka trettio samtal. Samtalen handlar ofta om skogsbränder, översvämningar och elavbrott. Men under pandemin har fokus skiftat till mer pandemirelaterade frågor.

– Nu får vi framför allt in många coronarelaterade frågor, och några av de vanligaste frågorna just nu är ”Jag har träffat någon som har covid – vad ska jag göra?”, ”hur bokar jag ett covidtest?”, ”hur bokar jag en vaccination?” och ”hur gör jag för att få ett reseintyg?”, säger Mona Engström.

Informationen som lämnas ut via 113 13 är alltid verifierad, till exempel med den kommun där händelsen ägt rum. I en tid då rykten sprids snabbt via bland annat sociala medier har behovet av fakta ökat.

– Den information vi lämnar ut är visserligen information som ofta redan finns på olika myndigheters webbsidor. Men många människor vill ha hjälp att tolka den information som finns tillgänglig, och många vill även ha hjälp att ta beslut. Det sista kan vi visserligen inte hjälpa dem med, men bara att få hjälp att tolka information betyder mycket för många, säger Mona Engström.

Många som ringer fel

Är det många som ringer fel, det vill säga som inte vet varför och när man kan ringa 113 13?

– Ja, det kommer in en hel del samtal som kanske inte borde gått till oss och det påverkar såklart svarstiden på ett negativt sätt. Särskilt under våren 2020 hade vi ibland svarstider på upp emot två timmar.

Men det är inte bara felaktiga frågor kopplade till pandemin som folk ringer in till 113 13 om.

– Vi får även en hel del frågor om till exempel elavbrott och tågförseningar. Vid elavbrott ska man vända sig till sin elleverantör, och vid tågförseningar ska man vända sig till den som trafikerar sträckan. Sedan kommer det också en del samtal som borde gått till polisen, som till exempel att man hittat en cykel som man tror är stulen eller sett djur på vägarna.

– Vi får också en hel del samtal från människor som är ensamma och vill ha någon att prata med, men då hänvisar vi till andra journummer.

Fakta

  • 113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige 2013.
  • Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser.
  • Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
  • Informationen som ges ut är alltid verifierad med till exempel kommuner, länsstyrelser eller andra centrala myndigheter.
  • Vid behov kan en tolk tas med i samtalet. Tolkhjälp finns på de flesta språk.