"Pandemin har fört oss kollegor närmre varandra"

Sedan elva år jobbar Elise Cronqvist som lärare på Rudboda skola på Lidingö. Elise startade upp sin karriär, då 19 år gammal som fritidslärare på skolan, men kärleken till skolan och framförallt eleverna växte snabbt och hon bestämde sig kort därefter att utbilda sig till grundskolelärare. Coronapandemin har påverkat alla Sveriges skolor och Elise upplever både fördelar och nackdelar i vardagen i klassrummet.

En vanlig dag i Elises klass innefattar morgonsamling, lektioner i något av skolans grundämnen, högläsning, lunch och rast utomhus då barnen får springa av sig. Sedan pandemin bröt ut har inte mycket av schemat förändrats, men allt ser ändå annorlunda ut.

- När pandemin bröt ut satte ledningen på skolan upp nya strategier snabbt som gjorde att vi kunde fortsätta hålla skolan öppen. Vi utgick vid pandemins start ifrån att skolan skulle behöva stänga igen, därför gjordes omedelbart vissa förändringar. Jag och mina kollegor lärde oss snabbt att hålla alla möten digitalt, både personalmöten och föräldramöten. Att eleverna på vår skola redan har varsin dator underlättade också i samband de nya undervisningsformerna. Inför skolvalet 2021 har vi lärare på skolan gjort en egen film, eftersom det inte längre är möjligt för nya elever och föräldrar att besöka skolan fysiskt, berättar Elise.

Förändringarna som tillämpats innebär bland annat förändrade matutiner för att de allra yngsta eleverna, som längre inte får lägga upp sin mat själva.

- Vi vuxna hjälper till med maten och ser alltid till att vi använder handskar och munskydd samt visir vid behov, den som önskar får självklart ha på sig utrustningen hela dagen. Efter att eleverna ätit färdigt torkas alla bord med antibakteriell rengöring inför nästa årskurs-ankomst. Vi har även möblerat om borden i matsalen och tejpat upp streckade markeringar i golvet för att se till att vi håller tillräckliga avstånd mellan varandra. Vi är noga med vår handhygien på skolan och påminner eleverna flera gånger om dagen om att tvätta händerna, säger Elise.

Elise berättar att det varit en stor utmaning att jobba under pandemin även om hon nu blivit mer van vid den rådande situationen. Det har både varit en rädsla att själv bli sjuk eller att någon närstående ska bli sjuk.

- Det som varit nyttigt för mig och mina lärarkollegor är att vi fått lära oss hur man både jobbar i och hanterar en kris som denna, något som ingen av oss tidigare haft erfarenhet av. Varje gång någon av mina kollegor blivit sjuk har vi snabbt täckt upp och hoppat in för varandra. Det är det mest positiva med hela pandemin, att den fört oss kollegor mycket närmre varandra. Vi har också försökt att hålla oss ifrån att ta in vikarier på skolan för att förhindra en ännu större smittspridning, vilket varit sårbart för oss som lärare, säger Elise.

Att få gå i skolan är en stor trygghet för många barn, därför har det varit extra viktigt för Rudboda skola att kunna hålla skolan öppen, även när pandemin varit som värst. På skolan har en stor del av undervisningen hållits utomhus. Lärarna på skolan har också lagt ner mycket tid på att prata om coronaviruset så att eleverna ska kunna känna sig trygga både på och utanför skolan.

- Det har periodvis varit svårt. Speciellt yngre barn behöver närhet och kärlek. Vi längtar efter att kunna ge en kram till varandra snart, hälsar Elise.