Pilotprojekt med digitala nycklar i Göteborg

Flera stora fastighetsägare i Göteborg har anslutit sig till Smart passage, SOS Alarms tjänst med digital passage, som ger behörighet till fastigheter vid akuta larm. Nu genomför SOS Alarm ett pilotprojekt tillsammans med Amido och fastighetsägare med ca 60 anslutna fastigheter i Göteborgs innerstad. Piloten beräknas pågå till hösten 2021.

En snabb och effektiv insats vid akuta larm är viktig för att minimera skada på liv och egendom. Tjänsten Smart passage möjliggör en smidig digital inpassering till berörd fastighet.

- Samarbetet mellan SOS Alarm och privata och kommunala fastighetsägare är ett utmärkt exempel på hur samverkan i kombination med nya tekniska lösningar kan skapa ökad trygghet och mer effektiva räddningsinsatser, säger Malin Cohn produktägare för Smart passage hos SOS Alarm.

Smart passage kommer att testas i uppkopplade portar i kommersiella fastigheter, bostäder och skolor hos bland andra Balder, Stena Fastigheter och Göteborgs stad.

- Jag gillar fastighetsägare som bryr sig och vågar sätta säkerheten för sina hyresgäster i första rummet. Det tänket tar Göteborg och Sverige framåt, säger Johnny Berlic, vd Amido AB.

Smart passage är framtagen i samarbete med Amido AB och Swedlock AB som tillhandahåller behörighetshanteringssystem och smarta nycklar.

Läs mer om Smart passage på SOS Alarms hemsida.