SOS Alarm bidrar till en grönare miljö

Under 2020 tog SOS Alarm ett stort steg mot grönare flyg och tjänsteresor. Tillsammans har vi minskat det totala resandet med 56 varv runt jorden mot föregående år.

SOS Alarm har fått ner koldioxidutsläppen från tjänsteresor till 0 genom att mötas digitalt och därmed minskat resandet inom företaget med framför allt flyg. En bidragande faktor till de minskade koldioxidutsläppen är också att SOS Alarm köpt förnybart bioflygbränsle, vilket vi hoppas även ska påverka marknad och producenter att öka utbudet av icke fossila bränslen.

Under året ökade företaget också återvinningen av förbrukad IT-utrustning med 12,5 procent. Det återvanns 1 411 enheter vilket ger en miljöbesparing på 14,4 ton koldioxid samt en energibesparing som motsvarar driften av 1 382 kylskåp, uppvämningen av 58 lägenheter eller att resa 2 varv runt jorden med bil.