SOS Alarm blir ny larmmottagning för vård- och omsorgskontoret

Nu byter vård-och omsorgskontoret i Norrköpings kommun larmmottagning. Efter ny upphandling står det klart att det blir SOS Alarm som blir ny leverantör, efter Doro som varit kommunens larmmottagning sedan 2012. För vård- och omsorgstagaren kommer bytet av larmmottagning inte att innebära några märkbara förändringar.

- Rent praktiskt så hoppas och tror vi att bytet av larmmottagning inte kommer att märkas för våra vård- och omsorgstagare. Skillnaden blir att det är en annan operatör som svarar på larmet, säger Anna-Pia Viklund, enhetschef vård- och omsorgskontoret.

- Vi är oerhört glada för förtroendet att samarbeta med Norrköpings kommun. SOS Alarm vill bidra till att skapa ökad trygghet för de kommuninvånare och deras anhöriga som har behov av trygghetslam i sin vardag. Vår prioritet är att leverera en trygg och säker larmtjänst, med rätt hjälp i rätt tid om olyckan är framme, säger EvaLotta Wahlström, avtalsansvarig på SOS Alarm. 

Inom vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun finns det omkring 2 700 larm. Den trygghetstelefon som står hemma hos vård- och omsorgstagaren är från Neat Electronics, en leverantör Norrköpings kommun haft sedan omkring 2017. De telefonerna kommer att vara kvar, med den enda skillnaden att sim-koret kommer att bytas ut allt eftersom. Redan nu påbörjas flytten från Doro till SOS Alarm. Det kommer innan dess också att genomföras tester för att säkra en trygg kvalitetssäkrad övergång.

- Vi är måna om att övergången ska bli så smidig som möjligt för våra vård- och omsorgstagare. För att ytterligare trygga övergången kommer Doro att finnas kvar som backup till den 30 juni som är den sista dagen för det tidigare avtalet, säger Anna-Pia Viklund.