SOS Alarm deltar i årlig upphandling av bioflygbränsle

Som ett led i SOS Alarms miljö- och klimatarbete deltar SOS Alarm för andra året i rad i Swedavias initiativ att upphandla bioflygbränsle för att minska flygets påverkan på klimatet. Onsdagen den 17 november sker årets leverans och tankning av hållbart bioflygbränsle på Arlanda.

Årets upphandling ger totalt 45 ton bioflygbränsle, vilket innebär en utsläppsreduktion på cirka 140 ton koldioxid. Det motsvarar cirka 750 flygresor tur- och returresor mellan Stockholm och Berlin. Med bioflygbränslet beräknas flygresans fossila koldioxidutsläpp minska med upp till 85 procent ur ett livscykelperspektiv.

– Pandemin har lett till färre resor och fler digitala möten. Ur hållbarhetssynpunkt är det en god utveckling och något som SOS Alarm kommer att fortsätta med. Vissa resor är ändå nödvändiga och genom att delta i upphandlingen av bioflygbränsle minskar vi våra koldioxidutsläpp till följd av tjänsteresor och bidrar samtidigt till utveckling av biobränsleproduktionen genom att öka efterfrågan, säger Eva-Karin Lilja, hållbarhetsansvarig på SOS Alarm.

Upphandlingen sker i samarbete mellan Swedavia, Länsstyrelserna i Gotlands län, Västernorrland och Hallands län, Göteborgs Hamn, SOS Alarm och 2030 sekretariatet. Syftet är att företag och organisationer ska ges möjlighet att minska klimatpåverkan från sina tjänsteflygresor och samtidigt främja en storskalig produktion av bioflygbränsle och därmed flygets klimatomställning.