SOS Alarm och Region Kalmar i nytt avtal om Sms-livräddare

Den 29 september ansluter sig Region Kalmar till systemet Sms-livräddare. Kalmar blir den tionde regionen att ansluta sig till Sms-livräddare.

Sms-livräddare innebär att personer över 18 som är utbildade i Hjärt-lungräddning kan registrera sig som frivilliga sms-livräddare i regionen. När ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp kommer in till SOS Alarm larmas de sms-livräddare som befinner sig i närheten samtidigt som ambulans åker till platsen.

Överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp som sker i hemmet eller i offentliga miljöer, utan tillgång till akutsjukhusens vårdresurser är låg. Idag överlever endast en av tio. Chansen att överleva minskar med cirka 10 procentenheter per minut om hjärt-lungräddning eller defibrillering inte påbörjas. En tidig är avgörande för överlevnadschanserna. En ny svenskledd observationsstudie (ESC 2021) visar att överlevnadschanserna ökar med 28 % när frivilliga sms-livräddare larmas till de drabbade.

Systemet drivs genom ett samarbete mellan SOS Alarm och Heartrunner Sweden AB. De regioner som samarbetar med SOS Alarm om ambulansprioritering och dirigering kan välja att aktivera systemet i sin region så att frivilliga sms-livräddare kan hjälpa till vid misstänkta hjärtstopp.

Systemet Sms-livräddare har varit aktivt och framgångsrikt i Sverige under 10 års tid. Nu är hälften av Sveriges regioner anslutna till systemet och det finns nära 93 000 registrerade livräddare i Sverige, varav omkring 1 600 i Region Kalmar län.