SOS Alarm och Västra Götalandsregionen förlänger avtal om ambulansdirigering

Den 6 oktober beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen om ett fortsatt samarbetet med SOS Alarm. Avtalet förlängs till den 30 september 2024 och innebär att SOS Alarm kommer att dirigera ambulanserna i regionen.

- Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Västra Götalandsregionen. Genom bred samverkan med regionen, SvLc och ambulanssjukvården vill vi bidra till en patientsäker och effektiv ambulanstjänst till nytta för VGR:s medborgare, säger Tedd Bergman, platschef för SOS Alarm i Göteborg.

Inom Västra Götalandsregionen bedrivs alarmeringsverksamheten i samarbete mellan SOS Alarm, som handlägger 112-samtal, räddningsärenden, vidarekoppling till polis samt dirigering av ambulans, och Sjukvårdens larmcentral (SvLc), som bland annat hanterar bedömning och prioritering av vårdärenden.

För mer information:

Press@sosalarm.se