SOS Labs - ett hackathon med studenter från Hyper Island

Den 8-10 mars håller SOS Alarm i ett hackathon tillsammans med studenter från Hyper Island. Syftet är att skapa nya idéer och tjänster som kan bidra till framtidens sjukvårdssystem. Resultatet hoppas bland annat visa vilken position SOS Alarm tillsammans med sina kunder kan inta för att bidra till en god patientresa. 24 grupper med 5 studenter i varje grupp kommer att ta sig an utmaningen.

I tre fullspäckade dagar, ska SOS Alarm tillsammans med Hyper Island, i samarbete med studenter, genomföra ett hackathon. Hyper Island är en svensk skola i grunden med kontor i Karlskrona, Stockholm, London, Manchester, Singapore och São Paulo och har fokus på innovation, digitala lösningar och design med studenter från många delar av världen.

Ett hackathon, eller en Design Sprint, är när man exempelvis samlar en hel klass - eller som i detta fall flera klasser, under tre dagar och låter dem jobba intensivt i team för att lösa ett problem som kan skapa avtryckt, förändring samt driva utveckling.

SOS Alarm söker nya perspektiv 

På frågan varför SOS Alarm valt att samarbeta med Hyper Island svarar Lena Hansson, Marketing Automation Manager på SOS Alarm.

- Vi behöver ett helt annat perspektiv på vår frågeställning som handlar om hur SOS Alarm tillsammans med våra kunder ska kunna vara en större del av framtidens sjukvårdssystem. Många gånger när vi tar oss an en sådan uppgift internt kan vi ha förutbestämda bilder av vår egen förmåga eller roll, med externa studenter hoppas vi kunna finna enkla lösningar på en komplex fråga. Vi lägger stor vikt vid att ge studenterna en bra bild av vårt utgångsläge för att säkerställa att vi får in relevanta lösningsförslag som vi tillsammans med involvering av våra samarbetsparter och kunder kan realisera inom en femårsperiod. Vi hoppas att detta kan resultera i enkla, smarta och innovativa lösningar på en komplex frågeställning. Vi vill hitta det där enkla som vi inte själva kan se.

Olika kompetenser i grupper om fem studenter

Studenterna kommer inledningsvis att få ett uppdrag av SOS Alarm och grupperas i 24 olika grupper á 5 studenter med olika kompetenser från Hyper Islands utbildningar. De kommer att arbeta effektivt i två dygn och SOS Alarm kommer att finnas tillgängliga för frågor under tiden. Allt sker naturligtvis digitalt. Sista eftermiddagen kommer SOS Alarm att få höra alla gruppers presentationer och kommer då att utse vinnare i flera kategorier. Alla kommer att presentera sina förslag i ett rörligt format.

- I denna sprint har vi involverat ca 150 studenter från tre olika program, Business Developer, UX Designer och Motion Designer. De kommer att arbeta i cross-funktionella team och tillsammans komma fram till lösningar som svarar till SOS Alarms utmaning. Lösningarna som studenterna presenterar kommer SOS Alarm sedan att få ta med, och förhoppningsvis kunna vidareutveckla och implementera, säger Pernilla Hallberg, Client Partner & Project Manager, Hyper Island.

- Som en del i vår metodik arbetar vi väldigt mycket med upplevelsebaserat lärande, och som en del av det får våra studenter jobba aktivt med riktiga kunder, i projekt som är direkt kopplade till deras verksamheter. En utav våra ledstjärnor är "Real World Ready" och genom att ge studenterna möjligheten att få arbeta med olika branscher, olika typer av företag och organisationer kan vi stötta dem och ge dem en stark grund att stå på när de kommer ut i arbetslivet. Att vi valt att göra just denna sprint med SOS Alarm beror på att vi ser en samhällsviktig fråga med stor potential som kan skapa avtryck och dessutom ligger nära studenternas vardag.

Initiativet till SOS Labs har tagits från affärsavdelningen på SOS Alarm, men för att skapa engagemang och involvera en bredd av kompetenser deltar många från olika delar av verksamheten. Resultet kommer sedan att tas vidare och arbetas med tillsammans med relevanta kundgrupper.