Drönare levererar hjärtstartare i Östersund

I ett samarbetsprojekt med region Jämtland, Green Flyway, Karolinska Institutet och teknikbolaget Everdrone börjar SOS Alarm larma ut drönare utrustade med hjärtstartare i Östersund. Vid ett larm om misstänkt hjärtstopp kan en hjärtstartare skickas till platsen för att påbörja hjärt-lungräddning i väntan på ambulans. Jämtland blir den andra regionen i landet som testar akutmedicinska drönare vid skarpa larm.

Varje år drabbas 6 000 personer av hjärtstopp i hemmet eller utomhus, utan tillgång till akutsjukvård. När en människa drabbas av ett plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat oväntat att pumpa blod och tillståndet är livshotande. Endast en av tio överlever. Vid plötsligt hjärtstopp minskar chansen att överleva med cirka 10 procentenheter för varje minut som hjärt-lungräddning inte påbörjas. Chansen för överlevnad minskar ytterligare om användandet av hjärtstartare uteblir. Genom att snabbt kunna skicka en hjärtstartare till platsen för händelsen kan personen som har larmat 112, eller som befinner sig i patientens närhet, påbörja den livräddande insatsen innan ambulansen ankommer till platsen.

Vid larm om misstänkt hjärtstopp kan en drönare aktiveras, samtidigt som en ambulans larmas. Hjärtstartaren, som är den minsta i sitt slag, vinschas ned till marken från 30 meters höjd, drönaren landar alltså inte på platsen. SOS Alarms operatörer eller sjuksköterskor vägleder sedan mottagaren i hur hjärtstarten ska användas.

Med hjälp av GPS-teknik och avancerade kamerasystem kan drönaren navigera till platsen och leverera hjärtstartaren exakt på den plats där den behövs.

SOS Alarm har inom ramen för en klinisk forskningsstudie larmat ut drönare i Göteborgsområdet. Studier visar att drönaren i en majoritet av fallen är snabbare till platsen än en traditionell vägburen ambulans.