Sensationellt starkt engagemang för 112-appen

Över en miljon boende i Sverige använder i dag aktivt 112-appen. Två år efter lanseringen har alla uppsatta mål överträffats med råge och användarna öser beröm över appen och dess nytta och enkelhet.

Nyligen genomfördes den andra användarenkäten sedan lanseringen, drygt ett år sedan den första uppföljningen. Och om mottagandet var överväldigande i första enkäten är det inget mot de senaste resultaten. Fler än 63 000 användare (jämfört med drygt 8 000 förra året) tog sig tid att besvara de sex ja/nej-frågorna.

Före lanseringen hade SOS Alarm satt procentmål för respektive fråga och dessa överträffades vida redan i den första enkäten. I årets enkät är resultaten i stort sett i paritet med fjolårets med en närmast oslagbar ökning: Hela 96% procent anger att appen är enkel att använda.

Antalet svar exploderade

Kanske än mer anmärkningsvärt var att drygt 15 000 användare tog tillfället att lämna personliga synpunkter i frisvarsalternativet, 13 000 fler än i 2021-års enkät.

– Det är sensationellt. Redan efter några dagar exploderade antalet svar och sedan fortsatte de att strömma in, säger Niclas Cholodov, produktägare hos SOS Alarm. Det visar på ett otroligt engagemang. Vi vet ju alla att vi inte är särskilt benägna att svara på den flodvåg av frågor vi normalt får kring varje tjänst vi använder. Men 112-appen är undantaget.

Det går inte att entydigt förklara engagemanget men troligtvis sammanhänger det med den osäkerhet som pandemin medfört, den ökade otryggheten i samhället till följd av upplevd ökad kriminalitet samt det säkerhetspolitiska läget.

Satsning på fler åldersgrupper

Samtidigt som engagemanget ökat finns ingen motsvarande ökning av antalet appanvändare. Numera mäts antalet aktiva användare snarare än antalet personer som laddat ner appen eftersom detta ger en mer rättvisande bild av användandet. Användarna finns i alla åldersgrupper även om andelen över 55 år är sex gånger större än andelen 18–24-åringar.

– Nu gäller det att komma ut ännu bredare i alla befolkningsgrupper. Vi fortsätter att arbeta med användarupplevelsen och måste kanske tänka oss användare ner till 13-årsåldern.

Den stora massan synpunkter som framkommit i frisvaren håller nu på att klustras som vägledning för ytterligare förbättringar. Några är i det närmaste omöjliga att genomföra av tekniska orsaker. Många efterlyser dock ännu mer information om händelser i närområdet.

– Det här är verkligen en balansgång för SOS Alarm. Det finns en gräns för hur mycket information vi kan och får sprida. Det flesta av oss vill veta mer om händelser som inträffar i vår närhet men appen får inte bli som en Facebookgrupp. Vi vill ju inte bidra till att människor flockas kring allvarliga händelser av nyfikenhet eller i värsta fall för att själva delta i någon olaglig händelse.

Ökad händelseinformation

Niclas Cholodov berättar samtidigt att diskussioner pågår med olika samhällsaktörer om hur allmänheten via 112-appen skulle kunna informeras om vissa pågående räddningsinsatser och polisiära händelser.

Förutsättningen för att kunna informera om händelser i närheten är att platsfunktionen i telefonen är aktiverad. Omkring en femtedel av användarna har denna funktion frånkopplad. Men Niclas Cholodov tipsar om att man kan gå in i respektive app och själv välja om platstjänsten ska vara aktiverad utan att för den del generellt aktivera platsfunktionen.

– Vi kan tveklöst konstatera att 112-appen är uppskattad och vi fortsätter att utveckla den, inte minst med tanke på att locka fler åldersgrupper.