Så arbetar SOS Alarm med vårdärenden

När du ringer 112 i vid ett akut sjukdomsfall får du först prata med en SOS-operatör. Om det finns behov kopplas sedan en sjuksköterska in. SOS-operatörer och SOS-sjuksköterskor bedömer om du har ett behov av ambulans och vilken prioritet som behövs. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar vårdärenden. 

Vilken utbildning har era operatörer?

Alla operatörer utbildas i 13 veckor i att ta emot nödsamtal, bedöma situationer och symptom, samt prioritera och dirigera ambulanser. Efter utbildningen handleds operatörerna. Vi tillämpar även provanställning på 6 månader där lämplighet och färdigheter bedöms innan beslut om tillsvidareanställning. Därefter genomgår operatörerna en årlig certifiering.

Har operatörerna ytterligare stöd i sitt arbete?

Ja, operatören har ett medicinskt beslutsstöd som hjälper till att bedöma allvarlighetsgraden och vilken prioritet som behövs i vårdärenden. Systemet bygger på forskning. Vår uppföljning och egenkontroller visar att det är ett patientsäkert system.

Hur säkerställer ni tillräcklig medicinsk kompetens?

SOS Alarm är en vårdgivare vilket innebär att vi har ett lagstadgat ansvar att leva upp till kraven på att ge god vård. I det ingår att vi har ett ansvar för att det finns hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens för uppdraget. IVO har tillsynsansvar över SOS Alarmsverksamhet som vårdgivare.

Varför har ni inte enbart sjuksköterskor för vårdbedömning och SOS-operatörer för andra ärenden?

SOS Alarms medarbetare är duktiga på att identifiera de allra mest akuta vårdbehoven. Vid ett hjärtstopp är varje sekund viktig och det är inte motiverat att koppla vidare för en ny bedömning, vår prioritering är att tillkalla livräddande hjälp.

SOS Alarm har alltid högre medicinsk kompetens tillgänglig. Det kan behövas i mer komplicerade bedömningar. En sjuksköterska finns alltid redo att kopplas in i samtalet eller ta över samtalet. Idag är en sjuksköterska involverad i vartannat vårdsamtal till SOS Alarm (sett ur ett nationellt perspektiv). Vårdärenden bedöms av den kompetens som krävs i varje enskilt fall.

Sverige har inte ett överflöd av sjuksköterskor, tvärtom råder det en omfattande sjuksköterskebrist. Hela vårdsektorn kämpar med att bemanna med sjuksköterskor. Deras viktiga kompetens behövs där den gör mest nytta. Därför ser man överallt över vilka olika yrkesroller som kan bidra i olika skeden av vården. En SOS-operatör är skicklig att göra en första bedömning vid larmsamtal. Det är mer effektivt att vid behov koppla in en sjuksköterska. Båda kompetenserna behövs.

Varför får man inte direkt prata med en sjuksköterska när man ringer 112?

Varje patient i behov av bedömning av sjuksköterska får det hos SOS Alarm. Högre medicinsk kompetens finns alltid tillgängligt och kan kopplas in direkt om det krävs.

Utöver den grundläggande organisationsmodellen hos SOS Alarm har varje region ett ansvar att reglera tillgången till sjuksköterskor på larmcentralen. Vi kan alltså, i de regioner där så önskas, utöka sjuksköterskenärvaron ytterligare.

Hur fungerar det när man ringer in till 112 och behöver ambulans?

En person med akut vårdbehov bedöms först av en SOS-operatör som ställer en rad frågor. Först och främst vill operatören identifiera så kallade vitalparametrar, dvs andning, puls och medvetande, för att avgöra om läget är akut livshotande. Operatören identifierar även var hjälpen ska skickas och vilken prioritet ambulansen bör ha. I vartannat samtal (nationellt) kopplas en sjuksköterska in för stöd i vårdbedömningen.

Kan man lita på att man får en ambulans om man behöver en?

Ja, SOS Alarm larmar ambulans med prio 1 vid akut livshotande situationer. Vid prio 2 och 3 följs patienter löpande via ett virtuellt väntrum där sjuksköterskor bevakar patienten och kontrollerar om vårdbehovet ändras och ambulansen måste komma fram ännu snabbare.