Ny lag om VMA träder i kraft 1 juli

Från och med den 1 juli 2017 kan SOS Alarm skicka ut lokaliseringsbaserade varnings-sms vid ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Detta enligt en lagändring i lagen om elektronisk kommunikation som gick igenom den 10 maj 2017.

Tjänsten att skicka varnings-sms har funnits tidigare men då endast till adressregistrerade mobiltelefoner samt fasta telefoner. Nu kommer även personer som befinner sig i det aktuella området att kunna varnas genom positionering av mobiltelefoner.

Q & A Ny lagändring gällande VMA 9 frågor
Vad är ett VMA?

VMA står för viktigt meddelande till allmänheten (VMA). VMA meddelande används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser.

Vilket är SOS Alarms ansvar?

Korta fakta lämnas till SOS-centralen, av den myndighet eller räddningsledare som begär att ett meddelande ska skickas ut.

Vad innebär den nya lagen?

Från och med 1 juli 2017 är det möjligt att skicka VMA via sms till positionerade mobiltelefoner i ett visst område. Riksdagen godkände i maj 2017 de lagändringar som krävs för att göra detta. Tidigare kunde varningsmeddelande bara skickas till fasta telefoner och till mobiltelefoner som var registrerade i det aktuella området.

Får alla mobiler sms:et?

Från och med 1 juli får vissa mobiler i ett visst område det VMA som skickas via sms. Samtliga fyra mobiloperatörer (med eget nät, d v s Telia, Telenor, Tele2 och Tre) är dock inte klara till den 1 juli. Först troligen i höst under oktober/november kommer samtliga att vara klara.

Tills vidare kan alltså (efter 1 juli) lokalisationsbaserat SMS skickas ut via de mobiloperatörer som är klara och kompletteras med adressbaserat SMS (d v s till de som har abonnentadress inom området) samt, precis som förut, talat meddelande till fasta telefoner.

Kommer test att göras på sms kvartalsvis såsom med ljudsignalen Hesa Fredrik?

VMA via sms kommer inte att testas kvartalsvis, det är i nuläget endast Hesa Fredrik som testas.

Går VMA via sms även ut på andra språk?

Mobiler med utländskt abonnemang, dvs. med nummer som ej börjar med Sveriges landsnummer +46 kommer inom kort att kunna få varningen på engelska. Några andra språk är i nuläget inte planerade.

Fungerar VMA via sms även för kontantkortsabonnemang?

Ja. De VMA-utskick som är baserat på din position kommer att kunna lokalisera mobiler med kontantkortsabonnemang.

Kommer tillfälliga besökare med utländska abonnemang att få varningen?

Ja. När turister och tillfälliga besökare roamar in på det svenska nätet så omfattas de av varningen.

Varför har vi valt sms och inte t ex. Cell Broadcast som många andra länder använder?

Staten gav 2013 SOS Alarm uppdraget att ta fram sms-lösningen (samt för talmeddelande till fast telefoni). Bedömningen är att sms idag är den mest tillförlitliga kanalen för VMA. Träffsäkerheten bedöms större även om prestandan och hastigheten är bättre med t ex. Cell Broadcast.

Ladda ner bild