Felaktigt VMA-larm under söndagen den 9 juli

Strax efter kl.22.00 under söndagen den 9 juli gick ett felaktigt VMA-larm (Viktigt Meddelande till Allmänheten) ut i Stockholm. Orsaken till det felaktiga larmet är ett internt fel hos SOS Alarm och orsakat av den mänskliga faktorn.

SOS Alarm utför varje söndag ett testlarm för ljudsignalen "Hesa Fredrik" som ibland används vid VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Larmet gick av misstag ut skarpt istället för det tysta larm som vanligtvis genomförs.

Nedan finns frågor och svar om det felaktiga larmet.

Frågor och svar om felaktigt VMA-larm 9 juli 2017 4 frågor
Vad hände vid det felaktiga VMA-larmet söndagen den 9 juli?

Strax efter kl.22 under söndagen den 9 juli gick ett felaktigt VMA-larm (Viktigt meddelande till allmänheten) ut i Stockholm. SOS Alarm utför varje söndag ett testlarm för ljudsignalen "Hesa Fredrik" som ibland används vid VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Av en ännu oklar anledning gick larmet ut skarpt istället för det tysta larm som vanligtvis genomförs. Vid en snabb genomgång av händelseförloppet kan vi se att det är ett internt fel hos SOS Alarm orsakat av den mänskliga faktorn. Inget visar på att händelsen är orsakad av en cyberattack. 

Varför tog det lång tid innan det kom upp information kring larmet?

Då varningen endast var tänkt att vara ett test så genomfördes inte de sedvanliga rutiner som sker vid ett skarpt larm. Vid ett skarpt larm finns initial kontakt mellan Räddningsledare, SOS Alarm och Sveriges Radio redan innan varningen går ut. Då varningen inte var tänkt att gå skarpt så tog det tid innan kontakt etablerades och budskap formulerades. Efter ca 11 minuter fanns ett meddelande på Sveriges Radio P4 som är den officiella beredskapskanalen.

Varför gick inte signalen för ”Faran över” ut?

Vid ett skarpt larm skickas signalen ”Faran över” ut när händelsen är avslutad. Försök gjordes att skicka ut även den signalen, men av någon anledning gick den ljudsignalen inte ut skarpt. Varför blir en del av den utredning som nu tillsätts angående det felaktiga VMA:t.

Det gick inte att komma fram på 112 och 113 13, varför?

Direkt efter det felaktiga larmet mottog nödnumret 112 ca 1 000 samtal på 10 minuter. Det är en extremt hög belastning att jämföras med ca 400 samtal i timmen i snitt i normal belastning. Även informationsnumret 113 13 hade ovanligt hög belastning med ca 178 samtal mellan kl. 22-23. Detta gjorde att det stundtals var svårt att komma fram på båda numren.

 

Utredning pågår om vad som kan ha gått fel. Vi kommer att följa upp händelsen noga och beklagar den oro som det felaktiga VMA:t har orsakat.

Tänk på att inte ringa 112 då VMA-signalen ljuder. Telefonnummer 113 13 är det nummer du kan ringa för att få information.