Två nya ledamöter i SOS Alarms styrelse

Under årsstämman den 26 april valdes Lotta Mellström samt Vesna Jovic in som nya ledamöter i SOS Alarm Sverige AB:s styrelse. Båda nyvalda ledamöter är ägarrepresentanter.

Lotta Mellström är ämnesråd och förvaltare vid enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet och ersätter Jenny Lahrin.

Vesna Jovic, VD Sveriges Kommuner och Landsting, ersätter Lena Dahl.

-Jag välkomnar våra nya styrelseledamöter och ser fram emot deras bidrag till SOS Alarms verksamhet, säger Eva Fernvall, styrelseordförande.

Styrelsen består i övrigt av ordförande Eva Fernvall samt ledamöterna Inge Lindberg, Johnny Magnusson, Ingrid Lennerwald, Maria Nilsson, Ewa Ställdal och Alf Jönsson. Arbetstagarrepresentanter är Mats Lundgren, Bengt Norberg, Maria Olsson och Johan Magnusson

Kontakt: Styrelseordförande Eva Fernvall Markstedt 070-590 28 93