Fortsatt engångsersättning till 112 för 2017

SOS Alarm får extra engångsersättning för 112-uppdraget i årets budgetproposition. Detta är naturligtvis mycket välkommet, men skapar inte förutsättningar för att komma till rätta med kvalitetsbrister och för de långsiktiga satsningar som behövs för att utveckla 112-tjänsten i ett samhälle i snabb utveckling.

- Givetvis ser jag positivt på att vi får ett ytterligare tillskott för 2017. De extra pengarna ger oss en tillfällig möjlighet att fokusera på kvalietet att utveckla verksamheten med nya tekniska lösningar och fler vägar in till 112-för medborgarna, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

- För att kunna förbättra svarstiderna och stärka kvaliteten i nödsamtalen behöver vi dock kunna satsa långsiktigt på vår personal och även rekrytera och utbilda fler operatörer och sjuksköterskor. För att kunna göra sådana åtaganden behöver vi se en permanent höjning av grundersättningen för 112. Det har inte skett sedan 2006. Det är vitalt för ett tryggare Sverige för alla att 112-uppdraget ges kostnadsersättning redan 2018, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm. 

I budgetpropositionen för 2017, som presenterades i dag, föreslår regeringen en extra engångsersättning för 112-uppdraget. Tidigare har det aviserats att SOS Alarm skulle få en extra engångsersättning om 30 miljoner kronor för 2017. I årets proposition utökas detta engångsbelopp med ytterligare 15 miljoner kronor.

Ur budgetpropositionen: Alarmeringstjänsten är en samhällsviktig verksamhet som har stor betydelse för såväl nödställda personer som samhällets skydd mot olyckor och krisberedskap. Antalet inkommande samtal på nödnumret 112 liksom antalet samtal som behöver tolkas på ett annat språk ligger på en hög nivå. Regeringen ser allvarligt på att svarstiderna för nödnumret 112 inte uppfyllts och följer noggrant utvecklingen inom området.