Lena Dahl ny ledamot i SOS Alarms styrelse

Under den extra bolagsstämman den 27 oktober valdes Lena Dahl till styrelseledamot för SOS Alarm Sverige AB. Lena Dahl är tillförordnad VD vid Sveriges Kommuner och Landsting och ersätter Håkan Sörman som ägarrepresentant i styrelsen. 

— Jag välkomnar Lena Dahl till styrelsen och ser fram emot ett gott samarbete kring att utveckla SOS Alarm som en modern, innovativ organisation med kapacitet för dagens och framtiden utmaningar. SOS Alarm verkar inom alarmering och beredskap, säkerhets- och jourtjänster och krisberedskap. Tillsammans skapar dessa verksamhetsområden en helhet som bidrar till ett tryggare Sverige för alla, säger Eva Fernvall, styrelseordförande vid SOS Alarm. 

Styrelsen består i övrigt av ordförande Eva Fernvall samt ledamöterna Maria Nilsson, Ewa Ställdal, Ingrid Lennerwald, Johnny Magnusson, Jenny Lahrin, Inge Lindberg och Alf Jönsson. Personalrepresentanter är Bengt Norberg, Mats Lundgren, Maria Olsson och Johan Magnusson.

Kontakt: Styrelseordförande Eva Fernvall Markstedt 070-590 28 93