Omvärldsförändringar påverkar nödnumret 112

Den 11 februari uppmärksammas det EU-gemensamma nödnumret 112 i hela Europa. Nödnumret 112 fungerar i hela Europa men Sverige är ett av få länder som har ett enda nummer för att nå samhällets alla hjälpresurser. Omvärldsförändringar påverkar nödnumret, vilket även detta år kan ses i det ökande antalet tolksamtal.

Internationell samverkan under 2015

Den markanta flyktingströmmen till Sverige har påverkat nödnumret 112 under året. Statistiken visar att antalet tolksamtal har ökat ytterligare till 3 353 samtal från föregående års 1 595 antal samtal. Därtill har fler internationella samarbeten inletts än tidigare. Behovet av att kunna koppla samtal till andra europeiska länders nödnummer har ökat i samband med flyktingkrisen.

-          Vi har under året sett många exempel på flyktingar i Medelhavet som kontaktat svenska släktingar som sedan har kontaktat oss. Genom europeiskt samarbete kan vi nu kontakta andra utländska nödorganisationer, berättar Maria Khorsand, VD SOS Alarm.

Stora delar av alarmeringstjänsten samlas den 11 februari

För att uppmärksamma den europeiska 112-dagen samlas representanter från alarmeringstjänsterna och beslutsfattare vid Stockholm Waterfront Congress Center för att tillsammans diskutera samverkan och framtidens alarmeringstjänst, med fokus på bland annat larmkedjan, krisberedskap och prehospital vård. Medverkar gör bland annat Anders Ygeman, Inrikesminister, Mona Sahlin, Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism och Chris Heister, landshövding Stockholms län

Nyinrättat 112-pris

Under dagen delas även det nyinrättade 112-priset ut till en aktör eller organisation som under året har gjort betydande samverkansinsatser inom alarmeringstjänsten. Mer information om vinnaren offentliggörs under senare delen av 112-dagen. 


För mer information
Pressjour SOS Alarm
08-205 307


Fakta om 112 och övriga viktiga samhällsinformationsnummer

Till nödnumret 112 ska man ringa vid fara för liv, miljö eller egendom. Genom ett enda samtal nås samhällets alla hjälpresurser som ambulans, räddningstjänst, polis men även andra hjälpinstanser såsom jourhavande präst, socialjour eller giftinformation. SOS Alarm har statens uppdrag att ta emot samtal på nödnumret 112 och förmedla samtal till rätt hjälpinstans.

Om ärendet ej är akut finns andra samhällsinformationsnummer som allmänheten i stället bör vända sig till.

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon

114 14 – Polisens nummer vid icke-akuta ärenden

113 13 – Informationsnummer vid stora olyckor och kriser

112-dagen uppmärksammas i hela Europa den 11 februari. Det är ett initiativ från intresseorganisationen EENA (European Emergency Number Association) och syftar till att öka kunskapen kring nödnumret 112 och att det numret fungerar i hela Europa.

Läs mer om 112-dagen på www.sosalarm.se/112/Om-112/112-dagen