Snabbare svar på nödnumret 112

Den som ringer SOS Alarm får nu hjälp snabbare än tidigare. Under årets tre första månader minskade den genomsnittliga svarstiden på nödnumret 112 med 1,6 sekunder, från 13,1 (helåret 2015) till 11,5 sekunder. Det visar SOS Alarms statistik från årets första kvartal.

– Den 21 december införde vi nationell gemensam mottagning för nödnumret 112. Det innebär att alla lediga operatörer i hela landet nu kan besvara inkommande 112 samtal. Det är ett bra exempel på hur vi, genom att ständigt se över och förbättra våra arbetssätt, kan bli bättre och snabbare på att förmedla rätt resurser åt alla de hjälpsökande som ringer 112, säger Claes Eliasson, verksamhetschef Alarmering och Beredskap vid SOS Alarm.

– Medelsvarstiden på 112 minskade med 1,6 sekunder under årets första tre månader. Med fler nya tekniklösningar och rutiner kommer vi framöver att kunna koppla till lediga operatörer ännu snabbare än idag, vilket kommer att kunna korta svarstiden på 112 ytterligare. Det är en viktig del i vårt uppdrag: att vara navet som skapar trygghet och säkerhet, säger Claes Eliasson, verksamhetschef Alarmering och Beredskap vid SOS Alarm.

SOS Alarm tar emot tre miljoner samtal årligen via nödnumret 112. Av dessa är omkring en miljon icke-nödsamtal, exempelvis fickringningar, busringningar eller icke-akuta vård- eller polisärenden. Drygt tretusen samtal under 2015 genomfördes på ett annat språk än svenska och engelska, en siffra som väntas bli dubbelt så hög under 2016.

Ytterligare årsstatistik kring 112-samtalen finns i 112-rapporten för 2015, som finns bifogad som pdf eller via länken: https://www.sosalarm.se/Global/Bibliotek/112-rapport_2015.pdf

112-rapporten 2015