SOS Alarm: Kraftig ökning av larm om bostadsbränder i december

December är en svart månad för bostadsbränder då antalet inkomna larm till 112 ökar med 44 procent. Ökningen ligger kvar en bit in i januari med 18 procent fler larm än genomsnittet under resten av årets månader. Det totala antalet 112-samtal om bostadsbränder är redan nu uppe över 6 000 under 2016, vilket är fler än under hela förra året. Under jul- och nyårshelgerna väntas ytterligare uppåt 300 larm komma in till SOS Alarm. 

- Se till att ha minst en fungerande brandvarnare i hemmet, gärna flera. Särskilt viktigt är det på natten, då det ofta är brandvarnaren som är det avgörande faktorn om hjälpen kan larmas i tid, säger Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm.

- Om du upptäcker en brand: försök att släcka, varna andra och sätt dig sedan i säkerhet och ring 112. Det kan rädda liv, säger Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm.

Det totala antalet bränder visar en sjunkande trend i Sverige, men antalet 112-samtal som gäller brand i bostad ligger relativt konstant under de senaste åren. 

Län Genomsnittlig ökning för december*
Blekinge 32%
Dalarna 18%
Gotland -36%
Gävleborg 71%
Halland 33%
Jämtland 55%
Jönköping 55%
Kalmar 43%
Kronoberg 61%
Norrbotten 25%
Skåne 60%
Stockholm 42%
Södermanland 60%
Uppsala 47%
Värmland 71%
Västerbotten 24%
Västernorrland 42%
Västmanland 19%
Västra Götaland 44%
Örebro 32%
Östergötland 27%
Genomsnitt 44%

*Siffran anger hur den procentuella skillnaden ser ut mellan antalet inkomna 112-samtal som har kategoriserats som brand i bostad i december jämfört med genomsnittet för februari till november. Statistiken baseras på åren 2010-2015.