SOS Alarm skyddar Biskopsgården

SOS Alarm har tillsammans med säkerhetsföretaget Mindmancer vunnit Bostadsbolagets upphandling för intelligent kamerabevakning av Biskopsgården.

SOS Alarm har tillsammans med säkerhetsföretaget Mindmancer vunnit Bostadsbolagets upphandling för intelligent kamerabevakning av Biskopsgården.

Biskopsgården är en stadsdel  Hisingen i Göteborg som länge har präglats av hög kriminalitet och otrygga miljöer. Därför fick bostadsområdet redan 2010 tillstånd att ha övervakningskameror för att få bukt med skadegörelse. Kamerabevakningen har varit uppskattad av de boende i området.

– Vi är glada för att ha fått förtroendet att tillsammans med Mindmancer få trygga invånarna i Biskopsgården. Vi vill bidra till att skapa miljöer där invånarna kan känna sig trygga att vistas i. Detta är något som SOS Alarm verkar för; ett tryggare Sverige för alla och att vara navet som skapar trygghet och säkerhet i samhället, säger Jonas Lind, SOS Alarm.

– Vi har tillsammans med SOS Alarm kunnat skapa ett för kunden attraktivt kameraerbjudande som inkluderar intelligent kamerabevakning med hårdvara från Mindmancer samt övervakning från SOS Alarm. Det nya avtalet innebär en stor kostnadsbesparing för det kommunala bostadsbolaget, säger Johnny Berlic, VD på Mindmancer AB.

Fakta

Avtalet gäller till 2018 med option på förlängning fram till 2020.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Lind, Chef KAM SOS Alarm, jonas.lind2@sosalarm.se 08-407 30 00
Johnny Berlic, VD, johnny.berlic@mindmancer.se 031-789 40 01

Om SOS Alarm

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även säkerhets- och jourtjänster där vi som Sveriges största larmcentral har ständig beredskap att hantera våra kunders behov av säkerhet och trygghet. Något vi har gjort i mer än 40 år. SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting.

Om Mindmancer

Mindmancer ”Vi fångar tjuvar i realtid”™ är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Polen, Norge och Finland och levererar till övriga Europa och USA. Intelligenta kameror kopplat till SSF 136:4 certifierad larmcentral förhindrar brott och skyddar integriteten.