SOS Alarm: Trendrapport 112 april-juni 2016

  På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112. Nödnumret ska bidra till ett tryggare samhälle för alla. SOS Alarm ser att det behövs ökad kunskap och transparens kring hur nödnumret fungerar. Varje kvartal publiceras därför en trendrapport med relevanta nyckeltal.  

Utöver nyckeltal tar trendrapporten upp relevanta händelser i samhället som påverkat nödnumret 112 under perioden. Nästa trendrapport kommer i oktober.

Release