Thomas Johansson blir kommunikationschef för SOS Alarm

Thomas Johansson tillträder tjänsten som kommunikationschef för SOS Alarm. Thomas har en gedigen bakgrund från samhällsviktiga funktioner med relevans för SOS Alarm, bland annat som pressekreterare och politisk sakkunnig i regeringskansliet och från den kommunala sektorn som ordförande för utbildningsnämnden i Södertälje kommun. Närmast kommer Thomas från Saab där han varit kommunikationschef och biträdande kommunikationsdirektör. 

- SOS Alarm befinner sig i en stor förändring där alarmeringstjänsten utreds samtidigt som ett omfattande arbete genomförs för att vidareutveckla SOS Alarms tjänster inom såväl alarmering, krisberedskap som säkerhet- och jourtjänster. Jag ser med förväntan fram emot att, tillsammans med alla nya kollegor, få bidra med mina erfarenheter och min kunskap, säger Thomas Johansson.

- Jag är otroligt glad att vi har lyckats rekrytera Thomas Johansson till SOS Alarm. Med sin breda bakgrund från såväl offentlig sektor som näringsliv kommer Thomas att tillföra den expertis som SOS Alarm behöver inom kommunikationsområdet. Det behövs för att stötta våra mål och strategier samt vår vision – ett tryggare Sverige för alla, säger Maria Khorsand, vd för SOS Alarm.

Thomas Johansson börjar på SOS Alarm i januari 2017 och kommer att ingå i företagets ledningsgrupp. Thomas kommer att leda kommunikationsavdelningen som ansvarar för intern och extern kommunikation, samhällskontakter samt mediakontakter.