Två nya ledamöter i SOS Alarms styrelse

Under årsstämman den 25 april valdes Inge Lindberg och Jenny Lahrin till styrelseledamöter för SOS Alarm Sverige AB. Inge Lindberg är Ekonomidirektör vid Lernia och fyller den plats i styrelsen som blev vakant när Maria Khorsand utnämndes till VD för SOS Alarm vid årsskiftet. Jenny Lahrin vid Näringsdepartementet ersätter Johan Hallberg.

— Jag välkomnar våra nya styrelseledamöter och ser fram emot deras bidrag till SOS Alarms verksamhet. SOS Alarm har ett viktigt uppdrag – att verka för ett tryggare Sverige för alla. Ett uppdrag som är de 1000 medarbetarnas ledstjärna när de dygnet runt, årets alla dagar, möter de tre miljoner hjälpsökande som årligen ringer 112, säger Eva Fernvall, styrelseordförande.

Styrelsen består i övrigt av ordförande Eva Fernvall samt ledamöterna Maria Nilsson, Ewa Ställdal, Ingrid Lennerwald, Håkan Sörman, Johnny Magnusson och Alf Jönsson. Personalrepresentanter är Bengt Norberg, Mats Lundgren, Maria Olsson och Johan Magnusson.