700 personer om året larmar 112 via sms

Larmcentralerna i Östersund och Luleå tar emot SMS112 från personer med funktionsvariationer som innebär att de är döva, tal- eller hörselskadade. Varje år hanterar de två larmcentralerna cirka 700 sms från personer som befinner sig i en nödsituation där det är fara för liv, egendom eller miljö.

- Sms som kanal gör det möjligt att larma 112 för döva, tal- eller hörselskadade. När någon söker hjälp via SMS112 kommunicerar vi med personen via sms. Det är en utmaning att förstå vad det är för behov av hjälp som behövs utifrån text till skillnad från ett vanligt 112 samtal där du till exempel kan höra en persons andning eller att en brandvarnare ljuder, säger SOS Alarms presschef Linda Bengtsson. SMS112 är en viktig kanal som kan ersätta det vanliga telefonsamtalet för de personer med en funktionsvariation som gör att de är döva, tal- eller hörselskadade.

Alla personer i Sverige som har en funktionsvariation som innebär att de är döva, tal- eller hörselskadade kan registrera sin mobiltelefon för tjänsten SMS112, via SOS Alarms hemsida. Det finns också möjlighet att larma nödnumret 112 via texttelefon. Tjänsterna är tillgängliga dygnet runt, året om.

Mer information finns via länken:
http://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/112-for-tal--och-horselskadade/

Ladda ner bild 1
Ladda ner bild 2
Ladda ner bild 3