SOS Alarm: Allt fler akuta samtal till 112

Under 2016 ökade antalet samtal med hjälpbehov till SOS Alarm med nära 350 per dag. Det totala antalet samtal med hjälpbehov under 2016 var 2 147 698, en höjning med 6 procent jämfört med 2015. Det framgår tydligt av SOS Alarms årliga 112-rapport som presenteras idag.

Statistik och trender för nödnumret 112 under 2016 finns i den årliga 112-rapporten (bifogad).

- Det finns många olika förklaringar till att samtalen med hjälpbehov till 112 blir fler. En snabb befolkningsökning och att andelen äldre ökar, är två exempel. En hög förväntan på service från samhället, och att många är mer informerade om sjukvård, diagnoser och behandlingar, är andra tydliga trender som vi märker på 112. Sammantaget gör dessa faktorer, tillsammans med det faktum att vårt statliga anslag har varit oförändrat sedan 2006, att vi får arbeta hårt för att hålla svarstiderna nere, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

Den genomsnittliga svarstiden på 112 under 2016 var 14,7 sekunder, något högre än under 2015 då den var 13,3 sekunder, och något lägre än svarstiden 2014 som låg på 15,3.

- Vi ser att de åtgärder vi har genomfört för att hålla svarstiderna nere ger viss effekt, men det finns samtidigt bara en riktigt verkningsfull långsiktigt hållbar lösning: att rekrytera fler medarbetare till 112. Förutom att svara snabbt vill vi också vid behov kunna vara kvar i telefonen och ge råd och stöd till dess att hjälpen anländer. För någon som är i akut nöd kan det stödet innebära en enorm trygghet, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

Tre tydliga trender under 2016

Fortsatt ökad mobiltelefoni

Allt fler ringer 112 från sin mobiltelefon. Andelen går stadigt upp med några procentenheter per år och är nu uppe i 80 procent. Det innebär att SOS Alarm i allt fler fall inte får en exakt position för inringaren, vilket är fallet från fasta telefoner, utan en yta baserad på närmaste mobilmast. Ytan kan vara upp till 50 kvadratkilometer stor och det finns heller ingen garanti att personen befinner sig inom det området. En annan konsekvens av mobilanvändandet är att det rings in fler samtal i varje ärende, vilket i sig är positivt eftersom det ger mer information, men samtidigt mer resurskrävande.

Nödsamtalen till polisen ökar

Under 2016 kopplades 75 000 fler nödsamtal till polisen än året innan. Samtidigt minskade hänvisningarna till polisen 114 14, för mindre brådskande ärenden, med 25 000 samtal. Den kraftiga ökningen på de akuta samtalen förklaras därmed bara delvis av det nya arbetssätt mellan polisen och SOS Alarm som innebär att fler samtal kopplas till polisens ledningscentraler än tidigare.

Fler samtal tolkas till andra språk

Under 2016 tolkade SOS Alarm 5 812 samtal till andra språk än svenska och engelska. De tolkade 112-samtalen ökade med 73 procent jämfört med året innan. Vanligast var arabiska, somali och tigrinja.

- Samhället förändras hela tiden. Vi blir allt fler, vi lever längre, vi är mer uppkopplade, vi reser mer och vi ställer högre krav på samhällsservice. Det är en utveckling vi måste förhålla oss till för att kunna bidra till ett tryggare Sverige för alla, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

Release