SOS Alarm: Förutsättningar för minskade svarstider och utvecklad krisberedskap

I samband med dagens regeringsförklaring aviserade regeringen att SOS Alarm får ett ekonomiskt tillskott. Under nästa år ska 750 miljoner kronor delas med bland annat tullen, SÄPO och Åklagarmyndigheten. Det ger SOS Alarm förutsättningar för att anställa fler operatörer, förbättra kvaliteten i verksamheten och minska svarstiderna på nödnumret 112. Pengarna ska också användas till att utveckla den svenska krishanteringsförmågan.

Budskapet som statsminister Stefan Löfven förmedlar är tydligt: "Rör inte våra hjältar".

- Vi har under många år varit underfinansierade vilket har påverkat vår förmåga att uppfylla vårt avtal med staten, säger Maria Khorsand, vd SOS Alarm. Det är därför glädjande att regeringen nu vill avsätta medel så att vi på ett tillfredsställande sätt ska kunna utföra vårt viktiga uppdrag. Dagens besked innebär att vi kan förstärka vår krisberedskapsfunktion och att svarstiderna på nödnumret 112 kan förbättras. Det ger ökad trygghet för alla som bor och vistas i Sverige.

SOS Alarm har statens uppdrag att hantera Sveriges nödnummer 112, informationsnumret 113 13, journummer för försvunna barn 116 000 samt krisberedskapsuppdrag.