SOS Alarm medverkar i Kalmar läns Kärnkraftsövning 2017 (KKÖ17) 28-29 november

SOS Alarm är en av deltagarna i den stora kärnkraftsövningen i Kalmar län, KKÖ17. Ca 30 aktörer deltar, från kommuner och regionala och nationella myndigheter till företag med uppgifter inom kärnenergiberedskapen. Övningen arrangeras av Länsstyrelsen i Kalmar län och är den största samverkansövningen i länet på sex år.

– Vi är stolt samverkansaktör till kärnkraftsövningen i Kalmar. Det är otroligt viktigt att öva tillsammans för att lära oss och utveckla vår krisberedskap vid flera olika tänkbara scenarion, säger Maria Khorsand, VD SOS Alarm.  

Kärnkraftsövningen pågår den 28-29 november och testar länets beredskap för en kärnteknisk olycka. Händelseförloppet drivs av ett motspel bestående av medarbetare från de övande aktörerna samt studenter från Linnéuniversitetets journalistprogram, sammanlagt ca 150 personer. Motspelet styrs av ett detaljerat övningsmanus som beskriver skeendet steg för steg.

Planeringen för övningen har pågått i nära två år och har involverat samtliga deltagande aktörer.

– Alla har jobbat hårt hela vägen fram och det betyder mycket för att övningen ska bli lyckad, det vill säga att alla övande får ut så mycket som möjligt av övningen, säger Erik Richardsen, övningsledare för KKÖ17 och beredskapshandläggare på länsstyrelsen.

Mer information om KKÖ17 finns på Länsstyrelsen i Kalmars hemsida. 

Ladda ner bild